NBC-lezing nieuwe FCI IGP Reglement
kijk hier voor informatie
U komt toch ook naar de Kampioenschapsclubmatch 2018
kijk hier voor informatie
U wilt graag trainen met uw Boxer
kijk hier voor een kringgroep bij u in de buurt

Heupdysplasie onderzoek

Waarom?

  • Op verzoek van een eigenaar omdat deze vermoedt dat zijn of haar dier last heeft van de heupen en waarbij de dierenarts inderdaad heeft vastgesteld dat heupdysplasie waarschijnlijk is.
  • Op verzoek van de fokker of rasvereniging. Bij bepaalde rassen is er een erfelijke aanleg voor de ontwikkeling van heupdysplasie. Bij deze rassen is het verstandig om vóór het fokken de ouderdieren te screenen op deze afwijking en de jonge dieren te controleren op het optreden van heupdysplasie.

Wat houdt het onderzoek in?

De identiteit van de hond wordt vastgesteld aan de hand van het chipnummer. Het maken van de röntgenfoto's gebeurt over het algemeen zonder roesje, tenzij de hond erg weerbarstig is. De hond komt op zijn rug in een speciaal hiervoor gemaakte bak te liggen en wordt gepositioneerd, waarna de foto gemaakt kan worden. Sinds 1 mei 2002 wordt er nog maar in één positie een röntgenfoto genomen (HD1 positie). Hierna wordt de röntgenfoto direct ontwikkeld en eventueel direct overgemaakt indien de heup niet optimaal op de röntgenfoto afgebeeld staat. Ten slotte worden de benodigde formulieren ondertekend en opgestuurd naar de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Amsterdam voor de officiële beoordeling. Tegenwoordig is het mogelijk om de foto's teruggestuurd te krijgen na de beoordeling. Wilt u gebruik maken, meldt u dat dan bij het maken van de foto's.

Is een onderzoek verplicht?

Bij een aantal rassen, waaronder de boxer, is het verplicht om de dieren te onderzoeken op heupdysplasie voordat er mee gefokt mag worden. Voor de boxers geldt dat ze ouder dan 12 maanden moeten zijn voordat het officiële heupdysplasie onderzoek uitgevoerd mag worden. Voor de boxers waarmee gefokt wordt, geldt dat de uitslag van het HD onderzoek A, B, of C moet zijn.

HD A betekent dat de hond röntgenologisch vrij is van heupdysplasie.

HD B, ook wel overgangsnorm genoemd, betekent dat er op de foto in zeer geringe mate veranderingen zijn geconstateerd, die weliswaar toegeschreven moeten worden aan heupdysplasie, maar waaraan in het kader van de fokkerij geen betekenis kan worden toegekend.

HD C betekent dat er in lichte mate veranderingen zijn geconstateerd aan het heupgewricht van de hond.

HD D betekent dat er bij de hond duidelijke veranderingen, passend in het ziektebeeld van HD zijn gevonden. Wanneer de heupgewrichten in ernstige mate zijn misvormd, dan wordt dat aangegeven met HD E in optima forma. Het zal duidelijk zijn dat, voor wat betreft HD D en HD E, het wordt afgeraden met deze dieren te fokken.

Officiële erkenning

Het heupdysplasie onderzoek zoals uitgevoerd bij de specialistische klinieken wordt door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de F.C.I. officieel erkend. De resultaten van de beoordeling door de Raad van Beheer worden vastgelegd in een officieel onderzoeksrapport "Heupdysplasie".

HD op de röntgenfoto

Een röntgenfoto wordt gemaakt met behulp van röntgenstralen die gedeeltelijk worden tegengehouden door lichaamsstrukturen en dan vallen op een fotografische plaat. Deze fotografische plaat laat na ontwikkelen de lichaamsstructuren als een soort schaduwbeeld zien. De meeste stralen worden tegengehouden door mineralen (dus door gemineraliseerd botweefsel en in mindere mate door mineralen in de ontlasting of bijvoorbeeld blaas- of nierstenen). De minste stralen worden tegengehouden door vet en kraakbeen (dat tenslotte geen mineraal bevat). Heupfoto's van de jonge pup laten dus nog weinig zien van de heupgewrichten omdat nog veel van kop en kom bestaat uit kraakbeen: het lijkt soms alsof de kop ver buiten de heupkom ligt, maar dat is dus schijn. Tevens zijn de groeischijven, waaruit de groei moet plaats vinden goed te zien als zwarte lijntjes (onverkalkt weefsel, zie foto links). Als de hond wat ouder wordt, tekenen zich de contouren op de röntgenfoto beter af; het kan hierbij opvallen dat de kop te ver buiten de kom is geplaatst. Als we het midden aangeven van de heupkop, behoort dit centrum normaalgesproken te vallen binnen of onder de aftekening van de heupkom. Is de aansluiting van de heup niet goed, dan kan het midden van de kop zich net of zelfs ver buiten de aftekening van de dak van de kom bevinden.

Röntgentechniek

Het zal duidelijk zijn uit bovenstaande dat een röntgenfoto van een jonge pup weinig informatie geeft over de exacte aansluiting van de kop in de kom. Wel kan het informatie geven over grove afwijkingen, botbreuken en ontwrichtingen. Pas als al het kraakbeen dat zal verbenen ook daadwerkelijk verbeend is, zal bepaald kunnen worden of het grootste deel van de kop binnen de kom ligt. Het is hierbij van groot belang dat de röntgenfoto's correct genomen worden.

1) Ligt de hond iets scheef op de röntgentafel, dan is het schaduwbeeld van de meest bij de tafel liggende kom meer ovaal- dan cirkelvormig en tekent zich ondieper af. Daarnaast wordt de heupkop als het ware uit de kom geprojecteerd. De waardering van de heup zou daardoor slechter kunnen zijn dan de hond verdient (zie rechter foto).


2) Liggen de dijbenen niet goed gestrekt naar achteren, maar iets naar buiten gedraaid zodat de knieschijf niet midden op het dijbeen geprojecteerd is, dan lijkt de kop te weinig binnen de kom te liggen (zie foto rechts). Hierdoor zou de hond ten onrechte verdacht worden van een slechte aansluiting , onvoldoende diepe kommen (middelpunt/ centrum van heupkop ligt buiten de heupkom geprojecteerd) en een slechte Norbergwaarde scoren. De correcte positionering (rechter foto) toont het verschil aan.

3) Worden de poten weinig gestrekt dan kan het kapsel wat ontspannen zijn, waardoor de koppen makkelijker buiten de kommen gedrukt worden.

4) Als de hond weinig spierspanning heeft, dan kunnen de koppen wat meer buiten de kommen komen te liggen dan bij opnamen waarbij en een normale spierspanning is. Dit geldt overigens met name als de röntgenfoto's onder algehele narcose worden gemaakt en niet voor de veelal gebruikte sedatie (roesje).

Bron: Dierenkliniek Nico Dijkshoorn. Gedeeltelijk aangepast met toestemming van dhr. N. Dijkshoorn.

Hartscreening bij de Boxer

Dr. Viktor Szatmári, Dipl. ECVIM-CA (Cardiology), Europees herkend cardioloog specialist van gezelschapsdieren; Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren, Utrecht, Yalelaan 108, 3584 CM

Hieronder worden de meest belangrijke hartaandoeningen van de Boxer besproken, waarvoor een screening geadviseerd kan worden. Op de vergadering van de Nederlandse Boxer Club van 11 mei 2014 in Maarsbergen heeft dr. Szatmári een interactieve presentatie gehouden over dit onderwerp.

Aortastenose en pulmonaalstenose

Wat is dit en wat zijn de symptomen?

Aaortastenose (vernauwing van de lichaamsslagader) en pulmonaalstenose (vernauwing van de longslagader) zijn aangeboren hartafwijkingen. In één hond kan allebei of alleen één ervan aanwezig zijn. Beide aandoeningen kunnen gering, matig of ernstig zijn. Honden met een geringe aandoening krijgen nooit klachten en kunnen oud worden, maar het is af te raden om met ze te fokken, want ze kunnen de ziekte mogelijk overbrengen. Honden met een ernstige aandoening kunnen flauwtes krijgen of plotseling dood neervallen. Dit kan in elke leeftijd gebeuren, gemiddeld rond de 1,5 jaar. Sommige honden met een ernstige stenose kunnen – meer als uitzondering dan regel - oud worden zonder symptomen.

Hoe, wanneer en door wie wordt de diagnose gesteld?

Elke hond met deze afwijkingen heeft een hartruis. Dus als een hond geen hartruis heeft, heeft hij geen aorta- of pulmonaalstenose. Hoe luider de hartruis hoe erger de vernauwing is.

Als een hond een hartruis heeft, kan dat door veel verschillende hartziektes ontstaan, maar het kan ook een onschuldige hartruis zijn bij een onschuldige hartruis is het hart helemaal gezond. Als een pup een luide hartruis heeft, weten we zeker dat het niet om een onschuldige hartruis gaat. Een onschuldige hartruis is namelijk altijd zacht. Maar een geringe vernauwing veroorzaakt ook een zachte ruis. De enige manier om zekerheid over te krijgen of een hond met een zachte hartruis een onschuldige ruis of een stenose heeft is een consult bij een Europees erkende cardioloog specialist. De lijst van Europees erkende cardioloog specialisten (zgn. Diplomates) is te vinden op www.ecvim-ca.org onder Diplomate List. Als een dierenarts niet op deze lijst staat, is hij/zij geen cardioloog specialist.

Op een consult wordt door de cardioloog specialist naar het hart geluisterd en een doppler echo onderzoek uitgevoerd, waarbij de bloedstroomsnelheid in de lichaamsslagader en longslagader wordt gemeten. Deze snelheid is normaliter (bij een hond zonder hartruis) minder dan 2,0 m/s.

Omdat aortastenose gedurende de groei van de hond erger kan worden, wordt de screening na 1 jaar leeftijd uitgevoerd. Dit is dus een eenmalige screening en het resultaat is levenslang geldig. Voor de echo moet de cardioloog 2-3 kleine plekjes scheren. Het onderzoek gebeurt in zijligging met de eigenaar erbij.

De overerving van aortastenose en pulmonaalstenose is onbekend. Er is op dit moment geen genetische test beschikbaar om dragers of aangetaste honden te vinden. Hopelijk kunnen onze genetici met uw hulp eentje ontwikkelen.

Aritmogene rechter ventrikel cardiomyopathie (ARVC, oftewel Boxer cardiomyopathie), tegenwoordig aritmogene cardiomyopathie

Wat is dit en wat zijn de symptomen?

ARVC is een hartspierziekte, waardoor honden hartritmestoornissen kunnen krijgen, die bij sommigen tot flauwtes en/of tot plotseling sterfte kan leiden. ARVC veroorzaakt geen hartruis.

Hoe, wanneer en door wie wordt de diagnose gesteld?

Er is een genetische test beschikbaar en wordt in Nederland door één diergeneeskundige laboratorium (http://www.ncstatevets.org/genetics/) aangeboden. De test kan in elke leeftijd uitgevoerd worden (ook bij jonge pups) vanuit een bloedmonster. Dit is een eenmalige test en de geldigheid van de uitslag is levenslang. Het bloedmonster kan door uw eigen dierenarts afgenomen worden en opgestuurd worden. Om erachter te komen hoe vaak deze aandoening in Nederland voorkomt zou het verstandig zijn om alle uitslagen centraal te registreren. Daarom is aan jullie de vraag om op de testaanvraag de email adres van dr. Szatmári op te laten zetten. Als na een paar jaar screening blijkt dat de ziekte in Nederland erg zeldzaam is, of helemaal niet voorkomt, kan met de screening op deze aandoening wellicht gestopt worden.

Dilaterende cardiomyopathie (DCM)

Wat is dit en wat zijn de symptomen?

Dit is een genetische, maar geen aangeboren hartaandoening; alleen de aanleg is aangeboren. DCM - net zo als ARVC – is een hartspierziekte. De pompfunctie van de kamers is niet meer voldoende en honden kunnen uiteindelijk hartfalen krijgen met vochtophoping in de buik en/of in de longen. Vochtophoping in de longen veroorzaakt hoesten en/of kortademigheid en kan zo ernstig zijn dat de hond ervan stikt. Sommige honden krijgen alleen (of naast de hartfalen ook) hartritmestoornissen, die flauwtes of plotseling sterfte kunnen veroorzaken, net zo als bij de ARVC. Volwassene honden van elke leeftijd kunnen DCM krijgen.

Hoe, wanneer en door wie wordt de diagnose gesteld?

Het stellen van de diagnose is moeilijk want er is geen genetische (bloed) test beschikbaar, en de aandoening veroorzaakt geen hartruis. Het doel van de screening is de ziekte zo vroeg mogelijk te herkennen, het liefst als de hond nog geen klachten heeft. De klachtenvrije periode kan jaren lang duren. Tijdens deze periode hebben we aanvullende onderzoeken nodig om DCM op te kunnen sporen. Dit zijn: Holter ECG, hartecho en eventueel bloedonderzoek.

Omdat hartritmestoornissen niet continue aanwezig zijn (net zoals bij ARVC) kunnen die alleen maar met een zgn. Holter ECG gevonden worden. Een Holter ECG is een kastje, dat in een jasje op de rug van de hond wordt geplaatst en dit neemt gedurende 24 uur het hartritme op. Na 1 dag wordt het kastje afgehaald en vervolgens uitgelezen. De uitslag wordt na ongeveer 1 week bekend. Holter ECG zou levenslang, jaarlijks herhaald moeten worden. Dus als de uitslag bij een hond elk jaar goed is geweest, maar b.v. op 8 jaar leeftijd ineens niet meer, heeft die hond toch DCM. En als hij/zij al een aantal nesten heeft gehad, zijn de genen die de ziekte overdragen al doorgegeven aan de volgende generatie. Daarom is het belangrijk om met de screening tot het overlijden van de hond door te blijven gaan en niet stoppen als de hond niet meer voor de fok wordt gebruikt. Het zou ook verstandig zijn om aan elke hond die plotseling overlijdt sectie laten verrichten om de doodsoorzaak achter te halen. Deze informatie zou ook het liefst centraal verzameld moeten worden.

Omdat niet elke hond met een DCM hartritmestoornis krijgt zou ook jaarlijks een hartecho gemaakt moeten worden om de pompfunctie van het hart te beoordelen. Dit zou ook jaarlijks moeten plaatsvinden, net zo als het Holter ECG. Om de kosten te reduceren zou in plaats van de echo een bloedtest uitgevoerd kunnen worden. Bij de bloedtest wordt een stofje, de zogenaamde NTproBNP, bepaald. Het bloedmonster kan door uw eigen dierenarts afgenomen worden en naar het Universitair Veterinair Diagnostisch Laboratorium (UVDL) gestuurd worden. Hier is het ook belangrijk dat de gegevens centraal worden verzameld, dus laat het mail adres van dr. Szatmári op de aanvraag zetten zodat hij een kopie van de uitslag krijgt. Als de waarde laag is, dan is het goed, als het verhoogd is, dan is het afwijkend. Een hoge NTproBNP zegt niet dat die hond DCM heeft; het zegt alleen maar dat het hart zich niet ‘lekker voelt’. Om te kijken wat de reden voor een verhoogde NTproBNP is een hartecho bij een Europees erkende cardioloog specialist nog nodig. Maar dit is dan maar een éénmalige, en geen jaarlijkse echo.

Afspraak maken voor een hartscreening?

Een afspraak voor hartscreening kunt u via de receptie van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren maken met Prof. Dr. V. Szatmári, 030-2539411. Prof. Dr. V. Szatmári heeft elke maandag- en woensdag-ochtend spreekuren op de poli Cardiologie (adres: Yalelaan 108, 3584 CM UTRECHT). Een consult duurt ongeveer 1 uur.

LET OP: Geef aan dat u komt voor boxerscreening en de afspraak alleen met Prof. Dr. V. Szatmári maken, er zijn namelijk speciale afspraken gemaakt door de NBC.

Ook kunt u terecht bij de CC artsen, (CC_Untersucherliste)

Spondylose

Wat is spondylose?

De wervelkolom van een hond bestaat uit harde wervels die kunnen bewegen ten opzichte van elkaar door de gewrichten en tussenwervelschijven. Deze tussenwervelschijven vormen de verbinding tussen twee harde wervels en bestaan uit een buitenste ring van kraakbeen (de annulus fibrosus) met daarin een zachte kern (de nucleus pulposus). Deze tussenwervelschijven werken als stootkussen en voorkomen dat de wervels hard tegen elkaar aan botsen en zo slijten. Wanneer de stootkussens, die in ieder gewricht zitten, beschadigd raken en er botwoekeringen ontstaan, spreken we van artrose. Wanneer het specifiek de stootkussens tussen de wervels betreft en er botwoekeringen tussen de ruggenwervels ontstaan, dan spreken we van spondylose.

Hoe ontstaat spondylose?

Wanneer de tussenwervels slijtage gaan vertonen en minder soepel en flexibel worden, probeert het lichaam dit te compenseren door nieuw botweefsel aan te maken. Dit weefsel wordt echter nooit zo als het oude weefsel, en gaat woekeren rond het gewricht. Bij spondylose vormen deze botwoekeringen als het ware ‘bruggetjes’ tussen de wervels in de rug of de nek; ze zorgen ervoor dat de gewrichten met elkaar vergroeien. Door deze starre bruggen verliest de rug zijn elasticiteit en flexibiliteit: bewegen wordt lastig. Des te meer bruggen er ontstaan, des te stijver een dier is. De botuitsteeksels die ontstaan, kunnen bovendien zorgen voor druk op omliggende weefsels, zoals het ruggenmerg. Dit kan leiden tot erge pijn en heel soms tot verlamming.

De oorzaken van spondylose

Spondylose is een aandoening die voornamelijk bij honden op leeftijd voorkomt. Bij sommige rassen komt spondylose echter ook voor op jonge leeftijd. Grote rassen ontwikkelen relatief vaker spondylose dan kleine rassen. Ook beweging kan van invloed zijn op het ontstaan van spondylose. Denk aan pups die op jonge leeftijd teveel (moeten) bewegen of sporthonden die van geen ophouden weten en teveel van hun lichaam vragen. Een goede, gedoseerde beweging is van groot belang bij het voorkomen van spondylose.

Symptomen van spondylose

De rug en/of nek wordt stijf en pijnlijk. Dit resulteert vaak in een stijve, stramme of zwabberende gang. Vaak wordt hierdoor de bespiering in de achterhand minder (‘ingevallen billen’). Ook liggen, opstaan en ‘opstarten’ gaat moeilijk, als de hond eenmaal op gang is versoepelt de beweging vaak weer iets. Honden met spondylose willen en kunnen vaak geen bewegingen maken waarbij ze hun rug belasten, zoals traplopen of in en uit de auto springen. Ook kunnen ze last krijgen van problemen met de ontlasting en urineren (incontinentie).

De diagnose van spondylose

Spondylose kan worden vastgesteld door röntgenologisch onderzoek, hierop zijn de bruggen en haken in de wervelkolom vaak duidelijk te zien.

De behandeling van spondylose

De botwoekeringen die ontstaan door spondylose gaan niet meer weg, ze zijn ook niet operatief te verwijderen. Het is van belang om nieuwe artrosevorming zo veel mogelijk tegen te gaan, de rug soepel te houden en de bespiering in de achterhand te optimaliseren waardoor het ongemak voor de hond zo min mogelijk is.

In het geval van het SPONDYLOSEONDERZOEK het volgende:

U kunt uw boxer bij u eigen dierenarts laten rontgen. Deze foto moet gemaakt worden vanaf de thorax tot het heiligbeen. Deze foto vraagt u op een CD, deze kunt u sturen naar onderstaand adres:

Frau Dr. Silke Viefhues
Bunsenstr. 20 in 59229 Ahlen
DUITSLAND
Tel: 02382-7667024, Fax: -76670100
E-Mail: HD-Zentrale©web,de
Het benodigde formulier vind U hier. Na betaling van de factuur die u ontvangt van de BoxerKlub München ontvangt u het certificaat met de uitslag.

Andere mogelijkheid is voor zowel de foto als de uitslag naar:
DR N. Dijkshoorn
Utrechtseweg 50,
3704HE Zeist
+31 (0)30 - 695 42 64
http://www.dijkshoorn.com

(Dr. N. Dijkshoorn heeft zijn eigen formulieren)
De heer Dijkshoorn beschikt ook over een inlog op www.myvetsxl.com om de gemaakte röntgenfoto te uploaden voor beoordeling door de BK München indien u dit wenst (niet verplicht). U dient dan wel ook als extra het spondyloseformulier van de BK München compleet in te vullen en te laten ondertekenen door de dierenarts en dit op te sturen naar:

Frau Dr. Silke Viefhues
Bunsenstr. 20 in 59229 Ahlen
DUITSLAND
Tel: 02382-7667024, Fax: -76670100
E-Mail: HD-Zentrale©web,de
Het benodigde formulier vind U hier. Na betaling van de factuur die u ontvangt van de BoxerKlub München ontvangt u het certificaat met de uitslag.

Uitslagen onderzoeken naar erfelijke afwijkingen

De Raad van Beheer stuurt regelmatig een nieuwe lijst uitslagen. In de onderstaande tabel zijn deze uitslagen terug te vinden. De tabel is sorteerbaar op alle 'kolommen' door op de betreffende kolomnaam te klikken. Een selectie kan worden gemaakt door in het veld -zoeken- (rechtsboven de tabel) een selectie criteria in te vullen.

Indien er meerdere uitslagen van een hond in de tabel voorkomen, is de meest recente datum in de kolom 'certificaat' de geldige eindbeoordeling.

bijgewerkt t/m 31/12/2017

NHSB Naam Hond Geb.Datum Certificaat Dierenarts Botafwijking Norbergwaarde Aansluiting Vorm Eindbeoordeling
3058403PUPLUS V. BESSELS HOME2016-09-282017-12-04DRS. E.J.F. DOUW VAN DER KRAP038Onvoldoende aansluitingHD A
3060406CUTE V. REMERKABEL2016-10-152017-12-04DRS. E.J.F. DOUW VAN DER KRAP038Onvoldoende aansluitingHD A
3098726AMERICA OF HEART BY SIENNABOX2016-11-232017-12-01DRS. N.A. DIJKSHOORN040HD A
3073455FEEBEE VON DEN LYKANERN2016-11-142017-11-29DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
3049890HOUWAERT'S FURIA RUSJA2016-06-262017-11-06DRS. E. NOORMAN027Onvoldoende aansluitingHD A
3093133TECHNICOLORBOXERS GOPINO2016-07-282017-10-31DRS. H. TEN KATE030Onvoldoende aansluitingHD A
3049683GINGER OET PLEEGSTE2016-06-282017-10-31DRS. H. TEN KATE040Onvoldoende aansluitingHD A
3049678GIJS OET PLEEGSTE2016-06-282017-10-31DRS. H. TEN KATE036Onvoldoende aansluitingHD A
3094018TECHNICOLORBOXERS GITTA2016-07-282017-10-31DRS. H. TEN KATE027Onvoldoende aansluitingHD A
3052763JUDY V.D. BLIJE WERELD2016-07-292017-10-30DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
3049870IDOLE V.D. BLIJE WERELD2016-07-022017-10-30DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
3015294RIO NEGRO BALDERBUSSE2015-08-112017-10-25DRS M. SNIDER038Onvoldoende aansluitingHD A
3016403RUBY V.H. TWENTSE ROS2015-08-252017-10-24DRS A. SCHIPPER035Onvoldoende aansluitingHD A
3059251HOPE DELLA CASA DELL' ACQUARIO2016-10-052017-10-12DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
3015989J'ADORE FAN 'T SUDEREIN2015-08-192017-10-12DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
3045417MAUD V.D. MEERPAAL2016-05-222017-10-06DRS. C.G. DE LEEUW027Onvoldoende aansluitingHD A
3004657HOUWAERT'S DANDYS2015-05-082017-08-18DRS. E. NOORMAN038Onvoldoende aansluitingHD A
3051687VAIKA V. ARJOLA'S HOME2016-07-182017-08-18DRS B.D.A.M. VAN DE MEULENGRAAF140Onvoldoende aansluitingHD B
3042410YZMA THE FIFTH ELEMENT2016-04-252017-08-16DRS. N.A. DIJKSHOORN140Onvoldoende aansluitingHD B
3038467ESTRELLA V.H. BOXKAMP2016-03-242017-08-14DRS. H.G.S. ROELFSEMA013Onvoldoende aansluitingOndiepe komHD C
3082114LA HABANA DE ALGUCARRI2016-08-112017-08-14DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
3011152HOUWAERT'S ENIGMA2015-06-262017-08-10DRS. E. NOORMAN040Onvoldoende aansluitingHD A
3053241LONI V. ARJOLDSHOEVE2016-07-312017-08-01DRS. N.A. DIJKSHOORN038Onvoldoende aansluitingHD A
2821571VERA VEERAÏKA HOME2010-12-222017-07-31DRS. A.A. KRANENDONK040Onvoldoende aansluitingHD A
3043210HONEY V. NUMADO2016-04-152017-07-28DRS. E.J.F. DOUW VAN DER KRAP030Onvoldoende aansluitingHD A
3054484UNAR V.H. TWENTSE ROS2016-07-182017-07-24DRS. H. TEN KATE040Onvoldoende aansluitingHD A
3043504PRINCESS PHOENIX V. JAKRI BOX2016-04-172017-07-24DRS. H. TEN KATE035Onvoldoende aansluitingHD A
3082329PAN-TAU VOM FUCHSORT2016-04-132017-07-17DRS. J. DOLFING038Onvoldoende aansluitingHD A
3082113ZANDALEE VOM IGNESHOF2016-06-282017-07-17DRS. N.A. DIJKSHOORN035Onvoldoende aansluitingHD A
3050654RINUS V. WORDANIS2016-07-092017-07-17DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
3045672PIPA V. WORDANIS2016-05-302017-07-17DRS. N.A. DIJKSHOORN140Onvoldoende aansluitingHD B
3042409YVAINE THE FIFTH ELEMENT2016-04-252017-07-14MEVR.DRS. L. VAN VEEN040Onvoldoende aansluitingHD A
3004136MAYA V. JOMALIENS HOF2015-05-072017-07-11DRS. B. SCHILLEMANS110Slechte aansluitingOndiepe komHD D
3059915AURORA BOX BAND2016-04-052017-07-06DRS. A.M. LUB036Onvoldoende aansluitingHD A
3023519EMMELY V.D. ELZELINAHOF2015-11-022017-05-15E.M.J. VLIEX125Slechte aansluitingOndiepe komHD C
3023520ESRA V.D. ELZELINAHOF2015-11-022017-05-15E.M.J. VLIEX033Onvoldoende aansluitingHD A
2980119HANNES V. WORDANIS2014-09-202017-05-08DRS. N.A. DIJKSHOORN030Onvoldoende aansluitingHD A
3038226EXTASE V. ALKAIOS2016-03-242017-05-01DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
3035318GLENN V.H. KLEINE WOLD2016-02-262017-04-24DRS. A.A. KRANENDONK033Onvoldoende aansluitingHD A
3035323GITTA V.H. KLEINE WOLD2016-02-262017-04-24DRS. A.A. KRANENDONK035HD A
3023760BROWNIE2015-11-092017-04-21DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
3031352GINA DELLA CASA DELL' ACQUARIO2016-01-282017-04-13DRS. N.A. DIJKSHOORN038Onvoldoende aansluitingHD A
3000737CINDY VUN OALD BENSEM2014-09-162017-04-10DRS. H. TEN KATE035Onvoldoende aansluitingHD A
3038705VICTORIA EL BOSK2015-07-262017-04-03DRS. N.A. DIJKSHOORN030Onvoldoende aansluitingHD A
3006951EOWIJN V. CHAKRABOX2015-05-252017-02-16DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
3033946FACCIABELLA V. CHAKRABOX2016-02-162017-02-16DRS. N.A. DIJKSHOORN027Onvoldoende aansluitingHD A
3022066AMBRA DEL ISOLA GALLINARA2015-10-232017-02-06DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
3022064ALLEGRO DEL ISOLA GALLINARA2015-10-232017-02-06DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2998375HOUWAERT'S ARNICA2015-03-152017-01-31DRS. E. NOORMAN027Onvoldoende aansluitingHD A
2997918MEA LISAN V.D. MEERPAAL2015-03-172017-01-31DRS. N.A. DIJKSHOORN032Onvoldoende aansluitingHD A
3024461HARLEY DAVIDSON V.D. MATENHOF2015-11-152017-01-04MEVR.DRS. L. VAN VEEN033Onvoldoende aansluitingHD A
3026078ESMERALDA V. NUMADO2015-11-122017-01-04DRS. R.A.J. SMITS040Onvoldoende aansluitingHD A
3062157.2015-08-132016-11-18DRS. M.S. CUPERUS040Onvoldoende aansluitingHD A
2983631FUTURE DREAM V. ROCABI-BOXERS2014-10-262016-11-01DRS. M.C. CLETON315Slechte aansluitingOndiepe komHD D
2983101MARLY2014-10-152016-10-19DRS J. BURGHARD040Onvoldoende aansluitingHD A
3018545PUPIL FAN OPTICA-STATE2015-09-202016-10-06DRS. N.A. DIJKSHOORN040HD A
3007467OLYMPIA V. RUSTICANA2015-04-252017-01-10DRS M. SNIDER038Onvoldoende aansluitingHD A
2972837KARMA V. RUSTICANA2014-06-232016-10-11DRS M. SNIDER038Onvoldoende aansluitingHD A
3057247MARCELO D'JANDILLA2015-05-142016-11-08DRS. N.A. DIJKSHOORN035Onvoldoende aansluitingHD A
2896400SASHA SUUM CUIQUE2011-11-102016-10-11DRS. J. DOLFING040Onvoldoende aansluitingHD A
2971595JIVARO V.H. TWENTSE ROS2014-06-292016-08-22DRS. H. TEN KATE036Onvoldoende aansluitingHD A
3014612ARJOLIENA2015-08-062016-08-19DRS. N.A. DIJKSHOORN125Slechte aansluitingOndiepe komHD C
3010459MICKEY V. WORDANIS2015-06-262016-08-23DRS. G.R.P. DE MUINCK040Onvoldoende aansluitingHD A
3013530BODHI V. REMERKABEL2015-07-272016-07-28DRS. M.A.P.M. KAPPEN035Onvoldoende aansluitingHD A
3003475V.H. BOKSROX BETTY BOOP2015-04-292016-07-26DRS. A.A. KRANENDONK030Onvoldoende aansluitingHD A
3009515BLYSS V.H. BOXKAMP2015-06-232016-08-16DRS. M.A. VAN ZUYLEN028Onvoldoende aansluitingHD A
3012899HOPE V.'T HERTENRODE2015-07-182016-07-21DRS. J.W.H.M. STRIKKERS035Onvoldoende aansluitingHD A
2992410FREEK WILLEM DELLA GHIANDA2015-01-212016-08-02DRS. W.A.G. JANSSEN031Onvoldoende aansluitingHD A
3007418ECE FROM BEAU'S ROOTS2015-05-302016-08-09MEVR.DRS. L. VAN VEEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2938584CLAIR FROM BEAU'S ROOTS2013-09-132016-08-02MEVR.DRS. L. VAN VEEN030Onvoldoende aansluitingHD A
3004724SUUS V.'T REGGE-HOME2015-05-112016-07-18DRS. H. TEN KATE038Onvoldoende aansluitingHD A
2985453GOLDEN CHILD V. ROCABI-BOXERS2014-11-112016-07-05DRS. D.H. LOOPSTRA140Onvoldoende aansluitingOndiepe komHD C
2989924XANTHY V. WELLENSTEIN2014-12-232016-07-01DRS. M.A.P.M. KAPPEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2997922MEA LOTTE V.D. MEERPAAL2015-03-172016-07-14DRS. C.G. DE LEEUW033Onvoldoende aansluitingHD A
3008201NOA2015-06-122016-07-14DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
3007038ELLA OET PLEEGSTE2015-05-282016-07-14MEVR.DRS. L. VAN VEEN040Onvoldoende aansluitingHD A
3038722TRITON-BOX URÁNIA2015-05-302016-07-14MEVR.DRS. L. VAN VEEN036Onvoldoende aansluitingHD A
2996395TIKKI DE VRIJSTAD2015-02-282016-07-14DRS. H. TEN KATE028Onvoldoende aansluitingHD A
2993662DEXTEROUS RASCALS ANOUK2015-01-312016-07-05DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2990652WINOK FROM MARSHY LAND2014-12-302016-05-10DRS. N.A. DIJKSHOORN140Onvoldoende aansluitingHD B
2999941SHIVANY V.D. MUNNIKHOF2015-04-052016-05-17DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
3001062GABBER V.D. BLIJE WERELD2015-04-092016-05-03N. DE HEER040Onvoldoende aansluitingHD A
2988977BELLE AMIE QUE SERA BOXERS2014-12-172016-04-26DRS M. SNIDER035Onvoldoende aansluitingHD A
2985227ODESSA V. ESPRIT'S ESTANCIA2014-11-102016-06-10DRS. C.G. DE LEEUW121Slechte aansluitingOndiepe komHD D
2994735MONA LISA VAVONABOX2015-02-132016-04-12DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2994738MADAME VAVONABOX2015-02-132016-04-12DRS. N.A. DIJKSHOORN035Onvoldoende aansluitingHD A
2994737MARA VAVONABOX2015-02-132016-04-12DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2995483NAVAR VAVONABOX2015-02-222016-04-12DRS. N.A. DIJKSHOORN035Onvoldoende aansluitingHD A
2986103ABBY2014-11-152016-04-05E.M.J. VLIEX038Onvoldoende aansluitingHD A
2994862LIMA BALDERBUSSE2015-02-112016-02-23MEVR.DRS. L. VAN VEEN035Onvoldoende aansluitingHD A
2979407PHOENIX V. BORANKA2014-09-162016-02-23DRS. G.J. SUURD035Onvoldoende aansluitingHD A
2979407PHOENIX V. BORANKA2014-09-162016-02-23DRS. G.J. SUURD035Onvoldoende aansluitingHD A
2958585RISE'S HABIBI AMORE DEL DIO2014-03-042016-02-23DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2988245MILL BALDERBUSSE2014-12-042016-02-23MEVR.DRS. L. VAN VEEN031Onvoldoende aansluitingHD A
2987801CODY BALDERBUSSE2014-12-012016-02-16MEVR.DRS. L. VAN VEEN030Onvoldoende aansluitingHD A
2985228OLIVIA V. ESPRIT'S ESTANCIA2014-11-102016-02-09DRS. H. TEN KATE030Onvoldoende aansluitingHD A
2979800FABERGE DELLA CASA DELL' ACQUARI2014-09-222016-02-09DRS E.M. 'T HOOFT040Onvoldoende aansluitingHD A
2940659DONNA V. RUSTICANA2013-08-312016-02-16DRS M. SNIDER040Onvoldoende aansluitingHD A
2987864MAGIC V. RUSTICANA2014-11-302016-02-02DRS M. SNIDER040Onvoldoende aansluitingHD A
2989591JET V. WORDANIS2014-12-192016-01-26DRS. G.R.P. DE MUINCK033Onvoldoende aansluitingHD A
2989587JOS V. WORDANIS2014-12-192016-01-26DRS. G.R.P. DE MUINCK035Onvoldoende aansluitingHD A
2977958ODIE DE ZANDKANTSE MOLEN2014-08-302016-01-19DRS. M.G. VAN DER WEELE033Onvoldoende aansluitingHD A
2982751ELROY HEKSELSE LOFJE2014-10-112016-01-19DRS. W.A. DE VRIES023Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2984136ZELDA TOPPERS HOEVE2014-10-272016-01-19DRS. W.A. DE VRIES013Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2968651UTOPIA V. NUMADO2014-06-052016-01-19DRS. R.A.J. SMITS226Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2965954TOOSKE V. NUMADO2014-05-172016-01-19DRS. R.A.J. SMITS140Onvoldoende aansluitingHD B
2910396VAMPIRE VICTORIA THE FIFTH ELEME2013-01-132016-01-19DRS. W.A. DE VRIES036Onvoldoende aansluitingHD A
2928201BORA TOPPERS HOEVE2013-06-162016-01-19DRS. W.A. DE VRIES033Onvoldoende aansluitingHD A
2944635EROS V.'T HERTENRODE2013-11-102016-01-05DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2980661FILOU OET HERIKE2014-09-242016-01-05DRS. H. TEN KATE135Onvoldoende aansluitingOndiepe komHD C
2878510SANDRO V.D. HOEVENSEHOF2012-04-122015-12-01DRS. M.A.P.M. KAPPEN138Onvoldoende aansluitingHD B
2982778ROMIJ V. QUANTIDE2014-10-182015-11-10DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2923812KAYLA V.D. MEERPAAL2013-05-082015-11-03DRS. N.A. DIJKSHOORN036Onvoldoende aansluitingHD A
3016691ALCANTARA VON LAGUNA BLUE2014-05-192015-10-27DRS. J. DOLFING040Onvoldoende aansluitingHD A
2979797FAITH DELLA CASA DELL' ACQUARIO2014-09-222015-10-20DRS. J. DOLFING140Onvoldoende aansluitingHD B
2979795FORTE DELLA CASA DELL' ACQUARIO2014-09-222015-10-20DRS. J. DOLFING131Slechte aansluitingHD C
2972733KACHAREL V.H. TWENTSE ROS2014-07-092015-10-26DRS. J. DOLFING038Onvoldoende aansluitingHD A
2971299HAPPY FAN 'T SUDEREIN2014-06-282015-10-27DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2963084EMPIRE QUEEN V. ROCABI-BOXERS2014-04-242015-10-06DRS. M.H.J. REIJERS038Onvoldoende aansluitingHD A
2968774KANJER VAVONABOX2014-06-032015-10-06DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2930252HANNAH VAVONABOX2013-06-292015-10-06DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2968775KYRA VAVONABOX2014-06-032015-10-13DRS. N.A. DIJKSHOORN015Onvoldoende aansluitingOndiepe komHD C
2954748DJINTE HEKSELSE LOFJE2014-02-112015-10-06DRS. H. TEN KATE030Onvoldoende aansluitingHD A
2905427ESPERANZA V.D. MATENHOF2012-11-272015-10-20DRS. C.G. DE LEEUW040Onvoldoende aansluitingHD A
2972979QUOCHA V.'T REGGE-HOME2014-07-132015-09-02DRS. H. TEN KATE035Onvoldoende aansluitingHD A
2966703MOLOTOF BALDERBUSSE2014-05-182015-09-02MEVR.DRS. L. VAN VEEN033Onvoldoende aansluitingHD A
2970500ZIEYU V.H. BOXKAMP2014-06-202015-08-25DRS. A.A. KRANENDONK038Onvoldoende aansluitingHD A
2970492ZIDAN V.H. BOXKAMP2014-06-202015-08-18DRS. A.M. LUB040Onvoldoende aansluitingHD A
2973831ODETTE FAN OPTICA-STATE2014-07-212015-08-18DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2973830OCULUS FAN OPTICA-STATE2014-07-212015-08-18DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2971204NEELA V.D. HOEVERBOS2014-06-262015-07-28DRS. M.A.P.M. KAPPEN035Onvoldoende aansluitingHD A
3009392ALMERA'S EVELINA2013-11-052015-07-21DRS M. SNIDER025Onvoldoende aansluitingHD A
2959733MARIT V.D. LEGEDIJK2014-03-272015-07-21DRS M. SNIDER030Onvoldoende aansluitingHD A
2967754MAXINA VICTORIA V. JAKRI BOX2014-05-272015-07-07MEVR.DRS. L. VAN VEEN038Onvoldoende aansluitingHD A
2955420HUMMER V. RUSTICANA2014-02-082015-07-07DRS M. SNIDER033Onvoldoende aansluitingHD A
2954751DOUTZEN HEKSELSE LOFJE2014-02-112015-07-07DRS. J.P.M. KAMP033Onvoldoende aansluitingHD A
2965839JANKIE DOODLE V. RUSTICANA2014-04-232015-05-12DRS M. SNIDER033Slechte aansluitingHD C
2960655FENDER V.D. KROEZE DANNE2014-04-042015-05-06DRS. G.R.P. DE MUINCK023Onvoldoende aansluitingHD A
2982147SAMIR KADUR DEL ALMINAR DE DAIMA2013-06-202015-04-30DRS. J. DOLFING038Onvoldoende aansluitingHD A
2960656FRITS V.D. KROEZE DANNE2014-04-042015-05-12DRS. N.A. DIJKSHOORN038HD A
2958746EVITA V. WORDANIS2014-03-182015-05-12DRS. N.A. DIJKSHOORN038Onvoldoende aansluitingHD A
2984255NINO-TIGER VON DER BURG ODENKIRC2014-04-092015-04-30DRS. A.TH.E. KOOLEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2955783OMEGA V. HILARIUS2014-02-242015-07-07DRS. N.A. DIJKSHOORN040HD A
2953097OHRA V.'T REGGE-HOME2014-01-312015-04-30DRS. H. TEN KATE040Onvoldoende aansluitingHD A
2953251LUCITA LAVIA V. JAKRI BOX2014-01-302015-05-12MEVR.DRS. L. VAN VEEN035Onvoldoende aansluitingHD A
2940332IVETTE V. BESSELS HOME2013-10-022015-04-21DRS. R.A.J. SMITS040Onvoldoende aansluitingHD A
2952792MAX2014-01-272015-04-07DRS. A.M. LUB038Onvoldoende aansluitingHD A
2946791FAY V.'T HERTENRODE2013-12-012015-04-07DRS. J.W.H.M. STRIKKERS038Onvoldoende aansluitingHD A
2940438COCO CHANEL V. GULDENERS-DOGS2013-09-302015-07-03DRS. M. MEIJER128Slechte aansluitingOndiepe komHD D
2920777VIËNNA FROM MARSHY LAND2013-04-172015-04-07DRS. N.A. DIJKSHOORN038Onvoldoende aansluitingHD A
2945022NURE BALDERBUSSE2013-11-122015-03-03DRS. E.A.M. WIENTJES040Onvoldoende aansluitingHD A
2950773MAGGY V.D. HOEVERBOS2014-01-132015-02-24DRS. M.A.P.M. KAPPEN040HD A
2936249CHICKIE V.D. BLIJE WERELD2013-08-262015-02-17DRS. N.A. DIJKSHOORN038Onvoldoende aansluitingHD A
2951195DOERAK V.D. BLIJE WERELD2014-01-142015-02-10DRS. N.A. DIJKSHOORN038Onvoldoende aansluitingHD A
2949130BERND2013-12-242015-02-10DRS. J. DOLFING040Onvoldoende aansluitingHD A
2893485ENORA ROMANA V.H. TWENTSE ROS2012-08-122015-02-24DRS. J. DOLFING033Onvoldoende aansluitingHD A
2944637EVITA V.'T HERTENRODE2013-11-102015-02-03DRS. K. BESIEUX040Onvoldoende aansluitingHD A
2939560OSAKA BALDERBUSSE2013-09-232015-01-20MEVR.DRS. L. VAN VEEN035Onvoldoende aansluitingHD A
2941998RENSKE V.D. MUNNIKHOF2013-10-202015-01-13M.G.M. VAN ERP040HD A
2926095MAXIM V. NUMADO2013-05-252015-01-20DRS. R.A.J. SMITS235Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2903043LAND OF FREEDOM'S DOUBLE TROUBLE2012-11-012015-01-13DRS. N.A. DIJKSHOORN038Onvoldoende aansluitingHD A
2939556KYOTO BALDERBUSSE2013-09-232014-12-23MEVR.DRS. L. VAN VEEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2933258HOUWAERT'S VANATY2013-07-222015-01-06DRS. E. NOORMAN040HD A
2917024H DEL COLLE DELL' INFINITO2012-12-152014-12-09DRS. A.A. KRANENDONK040Onvoldoende aansluitingHD A
2917790JINDI EMPRESS V. JAKRI BOX2013-03-252014-12-17MEVR.DRS. L. VAN VEEN035Onvoldoende aansluitingHD A
2932067XAM THE FIFTH ELEMENT2013-07-052014-12-09MEVR.DRS. L. VAN VEEN038Onvoldoende aansluitingHD A
2923569JUNO V.D. HOEVERBOS2013-05-082014-12-02MEVR.DRS. M.L. SCHMIDT040Onvoldoende aansluitingHD A
2906603JOHANNES V.D. WESTERMAR2012-12-052014-12-02MEVR.DRS. M.L. SCHMIDT038Onvoldoende aansluitingHD A
2932529PRICE V. QUANTIDE2013-07-162014-12-09DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2940331INGRID-DIESEL V. BESSELS HOME2013-10-022014-12-02DRS. E.J.F. DOUW VAN DER KRAP040Onvoldoende aansluitingHD A
2940330INDIGO V. BESSELS HOME2013-10-022014-12-02DRS. E.J.F. DOUW VAN DER KRAP040Onvoldoende aansluitingHD A
2940329IDS V. BESSELS HOME2013-10-022014-12-02DRS. E.J.F. DOUW VAN DER KRAP040Onvoldoende aansluitingHD A
2927273LUCKY LADY V. MIRANCHEL2013-06-052014-11-04DRS. A.M. LUB140Onvoldoende aansluitingHD B
2910425FAIRPLAY V.D. HOEVENSEHOF2013-01-162014-11-04DRS. M.A.P.M. KAPPEN036Onvoldoende aansluitingHD A
2959220ENI VON JEE-LAYA2013-06-202014-10-29DRS. C.D. VAN ZUILEN140Onvoldoende aansluitingHD B
2923811KRISNA V.D. MEERPAAL2013-05-082014-10-29MEVR.DRS. M.L. SCHMIDT026Slechte aansluitingHD C
2941895CARABELLA V. CHAKRABOX2013-10-012014-11-04DRS. N.A. DIJKSHOORN025Onvoldoende aansluitingHD A
2932609DOUTZEN V.H. ROSEN RIJKERHOF2013-07-162014-10-21DRS. C. DEKKER031Onvoldoende aansluitingHD A
2938504MICK V. MARVIBOX2013-09-142014-10-21DRS. N.A. DIJKSHOORN033HD A
2915965FRIZZLE FAN 'T SUDEREIN2013-03-092014-10-07DRS. N.A. DIJKSHOORN038Onvoldoende aansluitingHD A
2888962ELODIE FAN 'T SUDEREIN2012-06-252014-10-07DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
2888959EXCALIBUR FAN 'T SUDEREIN2012-06-252014-10-07DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
2932941AMANI2013-07-222014-10-14DRS. M.A.P.M. KAPPEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2932936ACE2013-07-222014-10-07DRS. M.A.P.M. KAPPEN033Onvoldoende aansluitingHD A
2915465MAGNUM FEAR PLAY'S KATHY2013-03-022014-10-07DRS. M.A.P.M. KAPPEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2938625QUI V. QUANTIDE2013-09-102014-10-07DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
2921284MOZART FAN OPTICA-STATE2013-04-232014-10-07DRS. N.A. DIJKSHOORN036Onvoldoende aansluitingHD A
2933252HOUWAERT'S VALKYRIA MICHALINA2013-07-222014-10-07DRS. E. NOORMAN240Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2931399ANOUCK2013-07-082014-10-07DRS. M.A. VAN ZUYLEN033Onvoldoende aansluitingHD A
2935858CAITLYN V.D. ELSHOF2013-08-242014-09-15DRS. H. TEN KATE031Onvoldoende aansluitingA
2922440V.D. POSTERTHOEVE NIKITA2013-04-272014-09-09DRS. K. BESIEUX233Slechte aansluitingHD C
2926097MABEL V. NUMADO2013-05-252014-09-02DRS. D.D. GEERDINK030Onvoldoende aansluitingHD A
2908157VASI'S GIOVANNA AMORE DEL DIO2012-12-202014-08-26DRS. N.A. DIJKSHOORN033HD A
2908155VASI'S GIORGIO AMORE DEL DIO2012-12-202014-08-26DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2929443MALU V. HILARIUS2013-06-282014-09-02DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2924652HOUWAERT'S THORN'S TANA2013-05-132014-08-26DRS. E. NOORMAN040Onvoldoende aansluitingHD A
2927527NOBLESSE V. BORANKA2013-06-072014-08-05DRS. G.J. SUURD031Slechte aansluitingHD C
2932574OH-LA-LA V. BORANKA2013-07-192014-08-05DRS. G.J. SUURD040Onvoldoende aansluitingHD A
2917674KIKI V. NUMADO2013-03-222014-08-19DRS. E. NOORMAN038Onvoldoende aansluitingHD A
2932531PEARL V. QUANTIDE2013-07-162014-08-05DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2929940OONA V. QUANTIDE2013-06-212014-08-05DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2923142WOODY V. ALKAIOS2013-05-072014-07-29DRS. N.A. DIJKSHOORN038Onvoldoende aansluitingHD A
2926333WOLVERINE THE FIFTH ELEMENT2013-05-292014-07-22MEVR.DRS. L. VAN VEEN040HD A
2930249HUGO VAVONABOX2013-06-292014-08-05DRS. N.A. DIJKSHOORN035HD A
2894809GUCCHI VAVONABOX2012-08-222014-07-29DRS. N.A. DIJKSHOORN026Slechte aansluitingHD C
2930247HEROS VAVONABOX2013-06-292014-07-29DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2930472NOX V. NUMADO2013-07-022014-07-22DRS. E. NOORMAN040Onvoldoende aansluitingHD A
2920037FIDO DIDO FROM YANKEE'S FARM2013-04-082014-07-15DRS. D.D. GEERDINK030Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2928467BLISS FROM BEAU'S ROOTS2013-06-152014-07-15MEVR.DRS. L. VAN VEEN035Onvoldoende aansluitingHD A
2959831BELIRE UK FOLIES BERGERE2012-03-312014-07-01MEVR.DRS. L. VAN VEEN140Onvoldoende aansluitingHD B
2925776ANOUK V. WORDANIS2013-05-242014-07-08DRS. N.A. DIJKSHOORN035HD A
2926334WARRIOR THE FIFTH ELEMENT2013-05-292014-07-08DRS. N.A. DIJKSHOORN128Slechte aansluitingHD C
2920548BIZZY OET PLEEGSTE2013-04-122014-07-08MEVR.DRS. L. VAN VEEN040HD A
2936818MARCIANO NIK BOX2013-04-202014-07-08MEVR.DRS. L. VAN VEEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2920543BOKITO OET PLEEGSTE2013-04-122014-07-01MEVR.DRS. L. VAN VEEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2959832BELIRE UK TAKE A BOW2012-09-112014-06-17MEVR.DRS. L. VAN VEEN226Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2800991ROXY V.H. BOXKAMP2010-06-252014-06-11DRS. M. SCHWENCKE040Onvoldoende aansluitingHD A
2921313WILLOW V.H. BOXKAMP2013-04-212014-06-03MEVR.DRS. L. VAN VEEN038Onvoldoende aansluitingHD A
2810921ONNO V.D. ELZELINAHOF2010-09-242014-06-03DRS. M. MEIJER140Onvoldoende aansluitingHD B
2921312WAYLON V.H. BOXKAMP2013-04-212014-05-14MEVR.DRS. L. VAN VEEN040HD A
2845075BLUE DIAMOND BALDERBUSSE2011-06-172014-04-29DRS. E.A.M. WIENTJES138Onvoldoende aansluitingOndiepe komHD C
2954946MAYA MO SUUM CUIQUE2012-04-012014-04-18DRS. J. DOLFING038Onvoldoende aansluitingHD A
2839143ZENA2011-05-082014-04-18DRS. T.P.F. FRANSSEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2916522IMPORTANT FORTUNA V. JAKRI BOX2013-03-102014-04-29MEVR.DRS. L. VAN VEEN035Onvoldoende aansluitingHD A
2916390GINTARE V.H. TWENTSE ROS2013-03-132014-04-08DRS. J. DOLFING040Onvoldoende aansluitingHD A
2891526DANTÈ V.H. TWENTSE ROS2012-07-202014-04-08DRS. J. DOLFING038Onvoldoende aansluitingHD A
2863326DANA V.D. NOORDERBILDT2011-12-052014-04-08DRS. H. TEN KATE038Onvoldoende aansluitingHD A
2959812LYNN VAN TUPELO KINGS2012-06-022014-06-03DRS. H. TEN KATE040Onvoldoende aansluitingHD A
2911514ESTÉE MAISONKOEK2013-01-272014-04-01DRS. M.A.P.M. KAPPEN140Onvoldoende aansluitingOndiepe komHD C
2913759ZARGOS V. WORDANIS2013-02-172014-04-11DRS. N.A. DIJKSHOORN030Slechte aansluitingHD C
2905425ELLA V.D. MATENHOF2012-11-272014-04-15DRS. C.G. DE LEEUW135Onvoldoende aansluitingHD B
2829216PERUGIA BALDERBUSSE2011-02-272014-02-19DRS. N.A. DIJKSHOORN223Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2910279DIANA DELLA CASA DELL' ACQUARIO2013-01-142014-02-19MEVR.DRS. L. VAN VEEN038Onvoldoende aansluitingHD A
2905422EASY RIDER V.D. MATENHOF2012-11-272014-02-11DRS. C.G. DE LEEUW030Onvoldoende aansluitingHD A
2902131ULTRA UPPY THE FIFTH ELEMENT2012-10-242014-02-19MEVR.DRS. L. VAN VEEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2902131ULTRA UPPY THE FIFTH ELEMENT2012-10-242014-06-10MEVR.DRS. L. VAN VEEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2891412BREEZER HEKSELSE LOFJE2012-07-212014-02-04DRS. H. TEN KATE233Onvoldoende aansluitingHD C
2891413BABS HEKSELSE LOFJE2012-07-212014-01-28DRS. H. TEN KATE028Onvoldoende aansluitingHD A
2898255NICK V. QUANTIDE2012-09-272014-01-14DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2900410NOEKIE V. KATRIENTJE2012-10-122014-01-21DRS. M.A.P.M. KAPPEN140Onvoldoende aansluitingHD B
2898133AMIGO VOM KOLK2012-06-072014-01-14DRS. N.A. DIJKSHOORN038Onvoldoende aansluitingHD A
2892240KILLALA BALDERBUSSE2012-07-292014-01-07MEVR.DRS. L. VAN VEEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2838438STAR FALLON V.H. BOXKAMP2011-05-022014-01-07DRS J.T.M. BERTENS140Onvoldoende aansluitingHD B
2898038BANDOLERO VAN 'T HERTENRODE2012-09-222013-11-19DRS. J.W.H.M. STRIKKERS040onvoldoende aansluitingHD A
2884295XAVI VAN RUSTICANA2012-04-262013-11-26DRS. M. SNIDER035onvoldoende aansluitingHD A
2899419AVANTI VAN RUSTICANA2012-10-042013-11-26DRS. M. SNIDER038onvoldoende aansluitingHD A
2892916KELSEY VAN 'T REGGE HOME2012-08-082013-10-29DRS. H. TEN KATE040onvoldoende aansluitingHD A
2886779DAZZLE MISTY OFF THE MUDDY DITCH2012-06-102013-10-29DRS. H.J. DE WITH035onvoldoende aansluitingHD A
2898258NAOMI VAN QUANTIDE2012-09-272013-10-08DRS. N.A. DIJKSHOORN038onvoldoende aansluitingHD A
2898257NELSON VAN QUANTIDE2012-09-272013-10-08DRS. N.A. DIJKSHOORN040HD A
2879014HEDY VAN BESSELS HOME2012-04-152013-10-22DRS. R.C.M. THOMASSEN038onvoldoende aansluitingHD A
2893710PEARL VAN DE MUNNIKHOF2012-08-182013-10-29DRS. N.A. DIJKSHOORN040onvoldoende aansluitingHD A
2893709PREZA VAN DE MUNNIKHOF2012-08-182013-10-01DRS. C.G. DE LEEUW140onvoldoende aansluitingHD B
2888463BELLA - DONNA VAN ROCABI BOXERS2012-06-252013-10-15MW. DRS. M.J. HOFFMAN040onvoldoende aansluitingHD A
2888461BONO - VOX VAN ROCABI BOXERS2012-06-252013-10-15MW. DRS. M.J. HOFFMAN140onvoldoende aansluitingHD B
2888462BELLE - EPOQUE VAN ROCABI BOXERS2012-06-252013-10-15MW. DRS. M.J. HOFFMAN138slechte aansluitingondiepe komHD C
2886608UTWO VAN ALKAIOS2012-06-062013-10-01DRS. N.A. DIJKSHOORN040onvoldoende aansluitingHD A
2886612UPSAKEE VAN ALKAIOS2012-06-062013-10-01DRS. N.A. DIJKSHOORN040onvoldoende aansluitingHD A
2884296XAVIERA VAN RUSTICANA2012-04-262013-10-08DRS. M. SNIDER038onvoldoende aansluitingHD A
2753322HOUWAERT'S GABRIELLA WALENTYNA2009-06-062013-11-19DRS. E. NOORMAN140onvoldoende aansluitingHD B
2890688HANNES V. NUMADO2012-07-142013-08-20DRS. M.A.P.M. KAPPEN040HD A
2822006LANA V. ARJOLA'S HOME2010-12-272013-08-13DRS. R.C.M. THOMASSEN040HD A
2877768DEWI V.D. REGGE-BEEK2012-04-082013-08-06DRS. K.J. BRAAM038Onvoldoende aansluitingHD A
2890689HAYLEY V. NUMADO2012-07-142013-08-13DRS. R.A.J. SMITS040Onvoldoende aansluitingHD A
2835082HOUWAERT'S LALKA2011-04-052013-10-01DRS. E. NOORMAN140onvoldoende aansluitingHD B
2879012HIND V. BESSELS HOME2012-04-152013-07-23DRS. J.M.L.P. VAN WINDEN120Slechte aansluitingHD D
2876909GWEN V. BESSELS HOME2012-04-052013-07-23DRS. J.M.L.P. VAN WINDEN140Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2859244LAURA V. MARVIBOX2011-10-272013-07-16DRS. N.A. DIJKSHOORN031Onvoldoende aansluitingHD A
2859243LOTTE V. MARVIBOX2011-10-272013-07-16DRS. N.A. DIJKSHOORN020Onvoldoende aansluitingHD A
2847913GINA V. JOMALIENS HOF2011-07-182013-07-30DRS. M. MEIJER038Onvoldoende aansluitingHD A
2801437HOUWAERT'S JULEK2010-07-012013-07-09DRS. E. NOORMAN040Onvoldoende aansluitingHD A
2884354V.D. POSTERTHOEVE LUCKY2012-05-272013-06-25DRS. A.TH.E. KOOLEN033Onvoldoende aansluitingHD A
2916050GIANNI VAL DE CAYONE2011-12-092013-06-25DRS. J. DOLFING033Onvoldoende aansluitingHD A
2884193SARAH V. CHAKRABOX2012-05-272013-06-25DRS. N.A. DIJKSHOORN038Onvoldoende aansluitingHD A
2884196VALLERIE V. CHAKRABOX2012-05-272013-06-25DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
2870639JOY DE ZANDKANTSE MOLEN2012-02-092013-06-18DRS. M.G. VAN DER WEELE038Onvoldoende aansluitingHD A
2842705CATALUÑA BALDERBUSSE2011-06-012013-06-18DRS. E.A.M. WIENTJES040Onvoldoende aansluitingHD A
2873903HOUWAERT'S OLIVER2012-02-282013-07-03DRS. E. NOORMAN033Onvoldoende aansluitingHD A
2920311OLYMPICO'S D'ESGLAI2011-12-152013-05-28DRS. J. DOLFING038Onvoldoende aansluitingHD A
2881163FATIMA V. NUMADO2012-05-072013-05-28DRS. E. NOORMAN028Onvoldoende aansluitingHD A
2847273ALFRED V.D EMAR HOEVE2011-07-122013-05-28DRS. P. BOSMANS136Onvoldoende aansluitingHD B
2854781HOUWAERT'S NIKKI2011-09-122013-05-28DRS. J. DOLFING128Onvoldoende aansluitingHD B
2851561DOG OF THE BAY'S AMY2011-08-202013-05-28DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2912947URSEL VOM IGNESHOF2011-11-102013-05-28DRS. N.A. DIJKSHOORN038HD A
2909335BON JOVI PORTA TRSATICA2012-04-272013-05-28MEVR.DRS. L. VAN VEEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2810684DAHLIA V. MIRANCHEL2010-09-212013-05-28DRS G.J. VEENINK138Onvoldoende aansluitingHD B
2855400HELITA V. ESPRIT'S ESTANCIA2011-09-232013-05-14DRS. H. TEN KATE018Onvoldoende aansluitingHD A
2866548BRANCO V.D ELSHOF2012-01-062013-05-01DRS. M.A. VAN ZUYLEN021Onvoldoende aansluitingHD A
2794583NAXOS V. ALKAIOS2010-05-132013-04-16DRS. W.A. DE VRIES028Onvoldoende aansluitingHD A
2846837KIM TOPPERS HOEVE2011-07-122013-04-16DRS. W.A. DE VRIES013Onvoldoende aansluitingHD A
2856781VIVA HOLLANDA V. RUSTICANA2011-10-042013-04-23DRS. ING. A.M. RUTSEN130Onvoldoende aansluitingHD B
2893920BERWYNFA ZOOM ZOOM KA BOOM2011-03-292013-04-16DRS. N.A. DIJKSHOORN025Onvoldoende aansluitingHD A
2867539THOR V.D. HOEVENSEHOF2012-01-102013-04-23DRS. M.A.P.M. KAPPEN035Onvoldoende aansluitingHD A
2852262JULIANA V. HILARIUS2011-08-312013-05-01DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2867536ODIN V.D. HOEVENSEHOF2012-01-102013-05-07DRS. M.A.P.M. KAPPEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2873138WHITNEY VEERAÏKA HOME2012-03-012013-04-09DRS. E.A.M. WIENTJES031Onvoldoende aansluitingHD A
2871838ELGRANDO VAVONABOX2012-02-182013-04-09DRS. N.A. DIJKSHOORN036Onvoldoende aansluitingHD A
2866892JET V. KATRIENTJE2012-01-082013-04-16DRS. M.A.P.M. KAPPEN018Onvoldoende aansluitingHD A
2847696IBBO V. KATRIENTJE2011-07-142013-04-16DRS. M.A.P.M. KAPPEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2861675SANTA MONICA BALDERBUSSE2011-11-192013-03-19MEVR.DRS. L. VAN VEEN140Onvoldoende aansluitingOndiepe komHD C
2828362RAPHAEL THE FIFTH ELEMENT2011-02-182013-03-12MEVR.DRS. L. VAN VEEN035Onvoldoende aansluitingHD A
2868896ANGY V.'T HERTENRODE2012-01-262013-02-26DRS. J.W.H.M. STRIKKERS138Onvoldoende aansluitingHD B
2905578SHIVA VOM GLOBETROTTER2010-11-162013-02-19DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2867167HAILEY V. JOMALIENS HOF2012-01-072013-02-15DRS. M.S. CUPERUS223Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2804765BRENA V.H. TWENTSE ROS2010-08-082013-02-05DRS. J. DOLFING040Onvoldoende aansluitingHD A
2866889JOPIE V. KATRIENTJE2012-01-082013-02-05MEVR.DRS. L. VAN VEEN038Onvoldoende aansluitingHD A
2839515PEARLENE2011-04-272013-02-05MEVR.DRS. L. VAN VEEN038Onvoldoende aansluitingHD A
2788420DOG OF THE BAY'S RUBY2010-03-282013-02-15DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2864175GOLDEN GIRL V.D. WESTERMAR2011-12-182013-02-05DRS. H. TEN KATE038Onvoldoende aansluitingHD A
2855399HAIFA V. ESPRIT'S ESTANCIA2011-09-232013-02-05DRS. H. TEN KATE128Slechte aansluitingHD C
2905221CONNIE KUNINGAS VON KISHKO2010-10-142013-01-29MEVR.DRS. L. VAN VEEN026HD A
2866355UTOPIA V.H. BOXKAMP2012-01-022013-01-29MEVR.DRS. L. VAN VEEN131Onvoldoende aansluitingHD B
2866313HARLEY V. PRINSENBOXERS2012-01-032013-01-29DRS. M.A.P.M. KAPPEN030HD A
2841458PARADISO V. ALKAIOS2011-05-262013-01-29DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
2862790SAPPHO V. ALKAIOS2011-11-282013-01-29DRS. N.A. DIJKSHOORN040HD A
2847276AAFKE V.D EMAR HOEVE2011-07-122013-01-29DRS. E. NOORMAN040HD A
2865670DOUTZEN V. NUMADO2011-12-282013-01-22DRS. R.A.J. SMITS135Onvoldoende aansluitingHD B
2821516HERTOGIN NARNIA V. JAKRI BOX2010-12-172013-01-22MEVR.DRS. L. VAN VEEN035Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2847164FRANNY V. ARJOLDSHOEVE2011-07-092013-02-05DRS. N.A. DIJKSHOORN035Onvoldoende aansluitingHD A
2864257PIPPA V.D. HOEVENSEHOF2011-12-142013-01-29DRS. M.A.P.M. KAPPEN038Onvoldoende aansluitingHD A
2849547STORM THE FIFTH ELEMENT2011-08-052013-01-08MEVR.DRS. L. VAN VEEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2857937V.D. POSTERTHOEVE KAYLIE2011-10-172013-01-15DRS. J.W.H.M. STRIKKERS040Onvoldoende aansluitingHD A
2751127ELINE V.D. LEGEDIJK2009-05-282013-03-12DRS. H. TEN KATE033Onvoldoende aansluitingHD A
2828177JUSTA2011-02-152012-12-11DRS. M.A.P.M. KAPPEN040HD A
2868474HEARTS OF HOPE'S IMAGINE IOWA2011-11-012012-11-13DRS. N.A. DIJKSHOORN028Onvoldoende aansluitingHD A
2835576QUINTESS V.D. BOXBURCH2011-04-192012-11-13DRS. H. TEN KATE040Onvoldoende aansluitingHD A
2847254YOGI BEAR V.D. BLIJE WERELD2011-07-102012-11-13DRS. N.A. DIJKSHOORN040HD A
2847729GYSCHA V. MIRANCHEL2011-07-152012-11-13DRS. N.A. DIJKSHOORN130Onvoldoende aansluitingHD B
2857936V.D. POSTERTHOEVE KIKI2011-10-172012-11-13DRS. K. BESIEUX138Onvoldoende aansluitingHD B
2812266LAND OF FREEDOM'S ZSAZSA2010-10-052012-10-30DRS. A.M. LUB040Onvoldoende aansluitingHD A
2854899CARLOTA OPTIMA GRATA2011-03-232012-10-30DRS. M.A.P.M. KAPPEN131Slechte aansluitingHD C
2849544FAY V. BESSELS HOME2011-08-062012-10-30DRS. J.M.L.P. VAN WINDEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2849540FARFAN V. BESSELS HOME2011-08-062012-10-30DRS. J.M.L.P. VAN WINDEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2837314JELLE2011-04-262012-10-30DRS. J.M.L.P. VAN WINDEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2849850ISA DE ZANDKANTSE MOLEN2011-08-082012-10-30DRS. M.G. VAN DER WEELE040Onvoldoende aansluitingHD A
2847184EMSI'S ENRICO AMORE DEL DIO2011-07-052012-10-09DRS. N.A. DIJKSHOORN028Onvoldoende aansluitingHD A
2835703CARMON'S OXANA V.D. NOORDERBILDT2011-04-192012-10-02DRS. S.J. DE VRIES133Onvoldoende aansluitingHD B
2852260JUNO V. HILARIUS2011-08-312012-10-02DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2804770ADEN V.H. TWENTSE ROS2010-08-032012-09-18MEVR.DRS. L. VAN VEEN138Onvoldoende aansluitingHD B
2849758GLAMEROUS-GINGER V. BORANKA2011-08-042012-09-04DRS. G.J. SUURD038Onvoldoende aansluitingHD A
2847163FRAUKJE V. ARJOLDSHOEVE2011-07-092012-09-04DRS. N.A. DIJKSHOORN038Onvoldoende aansluitingHD A
2844557GILLIAN V.'T REGGE-HOME2011-06-182012-09-11DRS. R.J.M. SEGERS038Onvoldoende aansluitingHD A
2749863HASCO V.D. MUNNIKHOF2009-05-152012-09-18DRS. N.A. DIJKSHOORN038Onvoldoende aansluitingHD A
2849213TOUCHE V.H. BOXKAMP2011-07-312012-08-21MEVR.DRS. L. VAN VEEN035HD A
2834360ESMEE V. MIRANCHEL2011-04-072012-08-15DRS. A.M. LUB038Onvoldoende aansluitingHD A
2837452DOUTZEN V. BORANKA2011-04-282012-08-15DRS. G.J. SUURD035Slechte aansluitingHD C
2840505MATS DE VRIJSTAD2011-05-202012-08-21DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2840503MING DE VRIJSTAD2011-05-202012-08-21DRS. N.A. DIJKSHOORN038Onvoldoende aansluitingHD A
2822301DAMILLA FAN 'T SUDEREIN2011-01-012012-08-15DRS. N.A. DIJKSHOORN123Slechte aansluitingHD C
2822302DIANTHE FAN 'T SUDEREIN2011-01-012012-08-28DRS. N.A. DIJKSHOORN133Onvoldoende aansluitingHD B
2837691MAYKE V. ARJOLA'S HOME2011-05-022012-07-31DRS. M.F.P.M. MAAS138Onvoldoende aansluitingHD B
2825556QUOTE XOLO V. RUSTICANA2010-12-212012-07-24DRS M. SNIDER040Onvoldoende aansluitingHD A
2842039TJAKKA V. RUSTICANA2011-05-182012-07-24DRS M. SNIDER140Onvoldoende aansluitingHD B
2842034TORRO V. RUSTICANA2011-05-182012-07-24DRS M. SNIDER040Onvoldoende aansluitingHD A
2842036TOPPER V. RUSTICANA2011-05-182012-07-24DRS M. SNIDER031Onvoldoende aansluitingHD A
2825564REBELLE V. RUSTICANA2011-01-122012-07-24DRS M. SNIDER026Onvoldoende aansluitingHD A
2825559ROOKIE V. RUSTICANA2011-01-122012-07-24DRS M. SNIDER038Onvoldoende aansluitingHD A
2649743XORRO V.D. HOEVERBOS2007-03-292012-07-24MEVR.DRS. M.L. SCHMIDT030Onvoldoende aansluitingHD A
2893269GALILEO DEL COLLE DELL ' INFINIT2011-06-272012-10-02DRS. N.A. DIJKSHOORN036Onvoldoende aansluitingHD A
2769629IMRE V.D. MEERPAAL2009-10-272012-07-24DRS M. SNIDER240Slechte aansluitingHD C
2839645DOREMI V.D. KROEZE DANNE2011-05-122012-07-24DRS. G.R.P. DE MUINCK038Onvoldoende aansluitingHD A
2844088LOTHAR V. QUANTIDE2011-06-112012-07-24DRS. N.A. DIJKSHOORN040HD A
2844089LOTJE V. QUANTIDE2011-06-112012-07-24DRS. N.A. DIJKSHOORN030Onvoldoende aansluitingHD A
2810922OLINDA V.D. ELZELINAHOF2010-09-242012-07-17DRS. H. TEN KATE035Onvoldoende aansluitingHD A
2842706ANDALUCIA BALDERBUSSE2011-06-012012-07-10DRS. M. MEIJER036HD A
2777059VITA V.D. MÖLDERSHOF2009-12-282012-07-03DRS. F.J.G. SEUREN036Onvoldoende aansluitingHD A
2863006TIA-MARIA VON MY-TEE2011-05-202012-06-26DRS. N.A. DIJKSHOORN026Onvoldoende aansluitingHD A
2840963KAYA V. QUANTIDE2011-05-232012-06-26DRS. N.A. DIJKSHOORN038Onvoldoende aansluitingHD A
2835072JASMINE V.D. MEERPAAL2011-04-162012-06-12DRS. C.G. DE LEEUW136Slechte aansluitingHD C
2829215NAPOLI BALDERBUSSE2011-02-272012-06-12MEVR.DRS. L. VAN VEEN030Onvoldoende aansluitingHD A
2810181QUINTA V. WELLENSTEIN2010-09-172012-06-26DRS. K. BESIEUX040Onvoldoende aansluitingHD A
2812325FELICE V. PRINSENBOXERS2010-10-092012-06-26DRS. K. BESIEUX040Onvoldoende aansluitingHD A
2873788JOYA DE VILLA DE ROTA2011-02-082012-06-12MEVR.DRS. L. VAN VEEN036Onvoldoende aansluitingHD A
2839588BELINDA2011-05-052012-06-19DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2835070JILL V.D. MEERPAAL2011-04-162012-05-30MEVR.DRS. M.L. SCHMIDT140Slechte aansluitingHD C
2839252WHO'S THAT CHICK V.D. HOEVENSEHO2011-05-092012-07-03DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
2789899ZAYLA V.'T REGGE-HOME2010-04-122012-05-30DRS. H. TEN KATE036Onvoldoende aansluitingHD A
2665837SANDOR2007-07-232012-06-12DRS. H. TEN KATE136Onvoldoende aansluitingHD B
2838668LEVI FAN OPTICA-STATE2011-05-052012-05-30DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2838667LEVATOR FAN OPTICA-STATE2011-05-052012-05-30DRS. N.A. DIJKSHOORN028HD A
2829983GHITA V. PRINSENBOXERS2011-03-072012-06-05DRS. M.A.P.M. KAPPEN138Slechte aansluitingHD C
2833377ADELL V. NUMADO2011-04-042012-05-30DRS. M.A.P.M. KAPPEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2821818RANOMIE V. WORDANIS2010-12-202012-05-22DRS. N.A. DIJKSHOORN036Onvoldoende aansluitingHD A
2821819RAMA V. WORDANIS2010-12-202012-05-22DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2790226SHAKIRA2010-04-142012-06-19DRS. N.A. DIJKSHOORN036Onvoldoende aansluitingHD A
2835786DONJA V.'T VARSENERHOF2011-04-202012-05-15DRS. M. MEIJER031Onvoldoende aansluitingHD A
2836387CASSANDRA-CASSY V. NUMADO2011-04-222012-05-15DRS. R.A.J. SMITS035Onvoldoende aansluitingOndiepe komHD C
2733945EASY FANTASIA V. JAKRI BOX2009-01-092012-05-22MEVR.DRS. L. VAN VEEN038Onvoldoende aansluitingHD A
2886523LANZAROTE2011-04-042012-08-07DRS. A.M. LUB140Onvoldoende aansluitingHD B
2832113ZORAYA V. NUMADO2011-03-272012-04-24DRS. R.A.J. SMITS040Onvoldoende aansluitingHD A
2832112ZAKIRA V. NUMADO2011-03-272012-04-24DRS. R.A.J. SMITS140Onvoldoende aansluitingHD B
2869551TORNADO NORDOM2011-03-152012-04-24MEVR.DRS. L. VAN VEEN026Onvoldoende aansluitingHD A
2824507DJANA V.'T REGGE-HOME2011-01-152012-04-24DRS. H. TEN KATE026Onvoldoende aansluitingHD A
2866877BELIRE UK BURLESQUE2010-02-122012-04-17MEVR.DRS. L. VAN VEEN038Onvoldoende aansluitingHD A
2733435NORA2009-01-062012-03-27DRS. M.A.P.M. KAPPEN033Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2804145PEPPER2010-07-252012-03-27DRS. H. TEN KATE033Onvoldoende aansluitingHD A
2807779LUNA2010-08-282012-05-30DRS. H. TEN KATE340Slechte aansluitingHD D
2807780KITTY2010-08-282012-05-30DRS. H. TEN KATE335Slechte aansluitingOndiepe komHD D
2828361RASPUTIN THE FIFTH ELEMENT2011-02-182012-03-13MEVR.DRS. L. VAN VEEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2828364ROGUE THE FIFTH ELEMENT2011-02-182012-03-13MEVR.DRS. L. VAN VEEN038Onvoldoende aansluitingHD A
2871619YLEEN VON DUHLENDORF2010-10-032012-04-24DRS. A.C.M. VAN DE VEN135Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2806317YPSELON V. NUMADO2010-08-182012-03-27DRS. M.A.P.M. KAPPEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2795127BIRMINGHAM BALDERBUSSE2010-05-132012-02-28DRS M. SNIDER040Onvoldoende aansluitingHD A
2812269LAND OF FREEDOM'S ZULEIKHA2010-10-052012-02-21DRS. A.M. LUB040Onvoldoende aansluitingHD A
2812268LAND OF FREEDOM'S ZERLINDA2010-10-052012-02-21DRS. A.M. LUB038Onvoldoende aansluitingHD A
2806495ATHENE V. MIRANCHEL2010-08-132012-02-21DRS. A.C.M. VAN DE VEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2824665KANJER V. MARVIBOX2011-01-152012-02-21DRS. N.A. DIJKSHOORN030Onvoldoende aansluitingHD A
2854900COPYE DI MARINERO2010-11-052012-02-21DRS. M.A.P.M. KAPPEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2671476ASHIRA V.D. REGGE-BEEK2007-09-112012-02-14DRS. H. TEN KATE220Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2803923FAITH V. DER ZANDWOERT2010-07-142012-02-14DRS. J.F.G. VERMOND038Slechte aansluitingHD C
2814927LADY MORAVA V.D. MUNNIKHOF2010-10-302012-04-12DRS. C.G. DE LEEUW036Onvoldoende aansluitingHD A
2861364BERWYNFA POCKET ROCKET2010-08-082012-02-14DRS. N.A. DIJKSHOORN028Onvoldoende aansluitingHD A
2822547DEXTEROUS RASCALS MARA2010-12-302012-01-31DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
2805598LUMMEL DE VRIJSTAD2010-08-122012-01-31DRS. N.A. DIJKSHOORN038Onvoldoende aansluitingHD A
2804296GABBER V. DER ZANDWOERT2010-07-212012-01-17DRS. M.C. CLETON228Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2719535DUNJA2008-09-102012-01-10DRS. E. NOORMAN035Onvoldoende aansluitingHD A
2802843DIESEL V.D. SIREBOKA2010-07-142012-01-03DRS. G.R.P. DE MUINCK128Slechte aansluitingHD C
2769630IWAN V.D. MEERPAAL2009-10-272012-01-03DRS. N.A. DIJKSHOORN038Onvoldoende aansluitingHD A
2800508TH…MONI DECO2010-06-292011-12-22DRS. ING. A.M. RUTSEN033Onvoldoende aansluitingHD A
2804900ELITE V.D. APENMOLEN2010-08-082011-12-22DRS. C.G. DE LEEUW038Onvoldoende aansluitingHD A
2807729EZRA V. KATRIENTJE2010-08-302012-01-10DRS. M.A.P.M. KAPPEN138Onvoldoende aansluitingHD B
2857721ZERINA DI MARINERO2010-10-102012-01-10DRS. M.A.P.M. KAPPEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2790403CHELCEY2010-04-122011-12-27DRS. H. TEN KATE125Onvoldoende aansluitingOndiepe komHD C
2804105UDO-OSKAR VOM MISSISSIPPI2010-03-122011-11-22DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2804656AURA VAVONABOX2010-07-302011-11-22DRS. N.A. DIJKSHOORN233Slechte aansluitingHD C
2812751BELLA DELLA CASA DELL' ACQUARIO2010-10-152011-11-22DRS. N.A. DIJKSHOORN038Onvoldoende aansluitingHD A
2772518YENTL2009-11-182011-11-15DRS. J. GREEP128Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2840759ELMONTE'S MELAMORA2010-10-242011-11-15DRS. M.A.P.M. KAPPEN033Onvoldoende aansluitingHD A
2792440GIULIA V.D. LEGEDIJK2010-04-302012-01-03DRS. S.A.J.M. VAN DONGEN036Onvoldoende aansluitingHD A
2792441GIANNA V.D. LEGEDIJK2010-04-302011-11-22DRS. S.A.J.M. VAN DONGEN133Onvoldoende aansluitingHD B
2753114FREDA V.D. LEGEDIJK2009-06-032011-12-06DRS. S.A.J.M. VAN DONGEN231Onvoldoende aansluitingHD C
2665506ODETTE V.D. HEIDEZOOM2007-07-202011-10-25DRS. E.A.M. WIENTJES033Onvoldoende aansluitingHD A
2803920FEARLESS CISQO V. DER ZANDWOERT2010-07-142011-11-01DRS. J.F.G. VERMOND030Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2800345LANA2010-06-182011-12-09DRS. C.G. DE LEEUW226Slechte aansluitingOndiepe komHD D
2855156CAVAJES PAVAROTTI AT BERWYNFA2009-01-292011-11-15DRS. N.A. DIJKSHOORN136Onvoldoende aansluitingHD B
2807398EILEEN V. ARJOLDSHOEVE2010-08-272011-10-04DRS. N.A. DIJKSHOORN036Onvoldoende aansluitingHD A
2809353V.D. POSTERTHOEVE HATCHI2010-09-152011-10-04DRS. A.TH.E. KOOLEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2760995VADEN BLACK SENSATION AMORE DEL 2009-08-032011-09-27DRS. N.A. DIJKSHOORN138Onvoldoende aansluitingHD B
2784485OS CANNABIS YANO AMORE DEL DIO2010-02-282011-09-27DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2843870JETTA VAN BAKELSGLORIE2010-06-182011-09-20DRS. M.A.P.M. KAPPEN038Onvoldoende aansluitingHD A
2773024ISABELLA V. MARVIBOX2009-11-222011-08-30DRS. N.A. DIJKSHOORN028HD A
2791155ASHLEY V.D ELSHOF2010-04-192011-08-23DRS. D.P. KARTHAUS126Slechte aansluitingHD C
2802283PAIGE THE FIFTH ELEMENT2010-07-062011-08-16MEVR.DRS. L. VAN VEEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2796548WISKE V.D. BLIJE WERELD2010-05-252011-08-16DRS. N.A. DIJKSHOORN030Onvoldoende aansluitingHD A
2803365XENA V.D. BLIJE WERELD2010-07-192011-08-16DRS. N.A. DIJKSHOORN140Onvoldoende aansluitingHD B
2794584NOBELLE V. ALKAIOS2010-05-132011-08-02DRS. N.A. DIJKSHOORN030HD A
2752516ANINKA2009-05-312011-08-02DRS. N.A. DIJKSHOORN026Onvoldoende aansluitingHD A
2794302ATHENA V. ROCABI-BOXERS2010-05-092012-05-02DRS. J.W.H.M. STRIKKERS040Onvoldoende aansluitingHD A
2794298AL PACINO V. ROCABI-BOXERS2010-05-092012-05-02DRS. J.W.H.M. STRIKKERS040Onvoldoende aansluitingHD A
2800992RACHEL V.H. BOXKAMP2010-06-252011-08-02MEVR.DRS. L. VAN VEEN038Onvoldoende aansluitingHD A
2752077ERNST V.D. BOXEMERDYK2009-05-312011-09-21DRS. N.A. DIJKSHOORN128Onvoldoende aansluitingHD B
2753150MAY QUE SERA BOXERS2009-06-072011-07-26DRS. ING. A.M. RUTSEN030Onvoldoende aansluitingHD A
2787781JAZZ V. RUSTICANA2010-03-232011-10-04DRS. ING. A.M. RUTSEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2733666DELPHINO BUSTER VD ZANDWOERT2009-01-012011-07-19DRS. M.C. CLETON131Onvoldoende aansluitingHD B
2753005TESS2009-06-132011-07-19M.J. VAN DIJK028Slechte aansluitingHD C
2792436GIORGIO V.D. LEGEDIJK2010-04-302011-07-06DRS. S.A.J.M. VAN DONGEN038Onvoldoende aansluitingHD A
2809704LA-FLEUR VON KHANBALIC2010-05-172011-07-12DRS. H. TEN KATE040Onvoldoende aansluitingHD A
2799141ALLEGRO V. BESC2010-06-092011-06-29DRS. N.A. DIJKSHOORN035Onvoldoende aansluitingHD A
2799144AVANTI V. BESC2010-06-092011-06-29DRS. M.A.P.M. KAPPEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2793093WAZOU V.'T HERTENRODE2010-05-032011-06-29DRS. J.W.H.M. STRIKKERS040Onvoldoende aansluitingHD A
2794921ELITE V. BESSELS HOME2010-05-102011-06-21DRS. J.M.L.P. VAN WINDEN038Onvoldoende aansluitingHD A
2787633GUCCI V. HILARIUS2010-03-282011-06-29DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2836518JUNE-CARTER VON FAUSTO2010-03-082011-06-15DRS. G.J. SUURD225Slechte aansluitingHD D
2758936CATOOTJE JIMOH V. JOMALIENS HOF2009-07-312011-08-02DRS. N.A. DIJKSHOORN38Slechte aansluitingOndiepe komHD D
2787776JACK DANIËLS V. RUSTICANA2010-03-232011-06-07DRS. ING. A.M. RUTSEN038Onvoldoende aansluitingHD A
2787783KAHLUA V. RUSTICANA2010-03-232011-06-07DRS. ING. A.M. RUTSEN035Onvoldoende aansluitingHD A
2785249ZENDAR ODIN VAVONABOX2010-03-032011-05-10DRS. N.A. DIJKSHOORN038Onvoldoende aansluitingHD A
2785254ZAFFIRO VAVONABOX2010-03-032011-05-10DRS. N.A. DIJKSHOORN036Onvoldoende aansluitingHD A
2782836OCTOPUSSY THE FIFTH ELEMENT2010-02-132011-05-03DRS. H. TEN KATE030Onvoldoende aansluitingHD A
2787631GINGER V. HILARIUS2010-03-282011-04-19DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2828391ARRAS DELL 'ESPINOSOLO2010-03-252011-04-19MEVR.DRS. L. VAN VEEN038Onvoldoende aansluitingHD A
2755973DILLE V. RUSTICANA2009-06-212011-04-19DRS. ING. A.M. RUTSEN033Onvoldoende aansluitingHD A
2752930YUNE VAVONABOX2009-06-052011-04-12DRS. N.A. DIJKSHOORN038Onvoldoende aansluitingHD A
2767378CH'ING PAI'S CAPITANO2009-10-112011-04-12DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
2828683B'ELANA VOM EULENTURM2010-01-212011-05-03DRS. E.A.M. WIENTJES033Onvoldoende aansluitingHD A
2696922OLTMANS2008-03-232011-03-22DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
2781017IKE V. QUANTIDE2010-01-292011-03-22DRS. N.A. DIJKSHOORN036Onvoldoende aansluitingHD A
2761240CARTOUCHE FAN 'T SUDEREIN2009-08-222011-03-15DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2782305V.D. POSTERTHOEVE GIGI2010-02-132011-03-08DRS. A.TH.E. KOOLEN133Onvoldoende aansluitingHD B
2779787IRIS FAN OPTICA-STATE2010-01-182011-03-15DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
2781806JUEPP FAN OPTICA-STATE2010-02-042011-03-15DRS. N.A. DIJKSHOORN036HD A
2781806JUEPP FAN OPTICA-STATE2010-02-042012-10-22DRS. N.A. DIJKSHOORN036HD A
2777392VIENNA V. BORANKA2009-12-312011-03-08DRS. G.J. SUURD131Onvoldoende aansluitingHD B
2782531XAMARA V. NUMADO2010-02-132011-03-08DRS. M.A.P.M. KAPPEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2733700SAFFIER FROM MARSHY LAND2009-01-072011-02-22DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
2740810LIZZY V. VENHUIZEN2009-03-132011-02-22DRS. C.G. DE LEEUW130Onvoldoende aansluitingHD B
2740812LADOUCHE V. VENHUIZEN2009-03-132011-02-22DRS. C.G. DE LEEUW038Onvoldoende aansluitingHD A
2762343JARNO DE VRIJSTAD2009-08-312011-02-15DRS. N.A. DIJKSHOORN030OnbekendHD A
2751124EBONY V.D. LEGEDIJK2009-05-282011-03-01MEVR.DRS. C.J. BRINK136Onvoldoende aansluitingHD B
2772832NAPOLEON THE FIFTH ELEMENT2009-11-182011-02-15DRS. J. DOLFING033Onvoldoende aansluitingHD A
2751126ELOÏSE V.D. LEGEDIJK2009-05-282011-02-15DRS. M.J. WIERSMA033Onvoldoende aansluitingHD A
2748800HANNAH V. ARJOLA'S HOME2009-05-102011-02-01DRS. H.J. DE WITH133Onvoldoende aansluitingHD B
2760572CINTY V.D. SIREBOKA2009-08-142011-01-25DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2709547CATOOTJE V. LEWENBORG2008-06-162011-02-08DRS. H. TEN KATE140Onvoldoende aansluitingHD B
2733435NORA2009-01-062011-10-04DRS. C.P. SCHAAP115Slechte aansluitingOndiepe komHD D
2759088ADIQUE2009-07-302011-01-04DRS. H. TEN KATE035Onvoldoende aansluitingHD A
2764318HONY V. ARJOLA'S HOME2009-09-182010-12-21DRS. G.R.P. DE MUINCK128Onvoldoende aansluitingHD B
2757443VENETIA V.D. HOEVENSEHOF2009-07-142011-01-04DRS. M.A.P.M. KAPPEN133Onvoldoende aansluitingHD B
2753323HOUWAERT'S GWENNY WALENTYNA2009-06-062010-12-21DRS B.C.M. V/D NOBELEN131Onvoldoende aansluitingHD B
2653320HOUWAERT'S BONO OLIVER JONES2007-04-232011-01-25DRS B.C.M. V/D NOBELEN033Onvoldoende aansluitingHD A
2772834NARNIA'S LUCY THE FIFTH ELEMENT2009-11-182010-12-07MEVR.DRS. L. VAN VEEN028Onvoldoende aansluitingHD A
2757445CHARLIZE V.D. HOEVENSEHOF2009-07-142010-12-21DRS. M.A.P.M. KAPPEN121Onvoldoende aansluitingHD B
2770772TIESKE-JUNIOR V.D. HOEVENSEHOF2009-11-032010-12-21DRS. M.A.P.M. KAPPEN126Onvoldoende aansluitingHD B
2771615CHANEL V.D. WILTIMANA2009-11-112010-12-01DRS. M.A.P.M. KAPPEN038Onvoldoende aansluitingHD A
2765743ESZRA DIESEL V. DER ZANDWOERT2009-09-282010-12-01DRS. N.A. DIJKSHOORN030Onvoldoende aansluitingHD A
2710783CASSIE V. ARJOLDSHOEVE2008-06-282010-12-01DRS J.T.M. BERTENS040Onvoldoende aansluitingHD A
2714365ILANA V.D. ELZELINAHOF2008-07-222010-12-07DRS. A.J.W.G. VOS033Onvoldoende aansluitingHD A
2760609OXY V. WORDANIS2009-08-142010-11-16DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2760612ADETTE V. WORDANIS2009-08-142010-11-16DRS. N.A. DIJKSHOORN038Onvoldoende aansluitingHD A
2701761LORENZO V. WORDANIS2008-04-252010-11-16DRS. N.A. DIJKSHOORN035HD A
2758001EVITA V. ESPRIT'S ESTANCIA2009-07-202010-12-01DRS. H. TEN KATE128Slechte aansluitingHD C
2740452ALLEGRA2009-03-072010-11-16DRS. N.A. DIJKSHOORN035Onvoldoende aansluitingHD A
2758299CAS V.'T VARSENERHOF2009-07-172010-11-16M.J. VAN DIJK133Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2748516CHICA V.'T VARSENERHOF2009-05-082010-11-16M.J. VAN DIJK118Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2758300CHERAN V.'T VARSENERHOF2009-07-172010-12-07M.J. VAN DIJK040Onvoldoende aansluitingHD A
2769625ZAIRE BALDERBUSSE2009-10-262010-11-16MEVR.DRS. L. VAN VEEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2719940MEGAN2008-08-102010-11-16DRS. H.E. VAN MEEUWEN138Onvoldoende aansluitingHD B
2802460NOTTING-HILL VON MY-TEE2009-10-102010-11-09DRS. N.A. DIJKSHOORN120Onvoldoende aansluitingHD B
2763026NINA V. WELLENSTEIN2009-09-012010-11-03MEVR.DRS. A.C.E. RAMING140Onvoldoende aansluitingHD B
2761238CATHY FAN 'T SUDEREIN2009-08-222010-10-12DRS. N.A. DIJKSHOORN038Onvoldoende aansluitingHD A
2761233CARTIER FAN 'T SUDEREIN2009-08-222010-10-12DRS. N.A. DIJKSHOORN028Onvoldoende aansluitingHD A
2753115FLORA V.D. LEGEDIJK2009-06-032010-10-26DRS. M.J. WIERSMA140Onvoldoende aansluitingHD B
2761278BORIS V.D. HOEVERBOS2009-08-232010-10-05DRS. M.A.P.M. KAPPEN128Onvoldoende aansluitingHD B
2761281BIEKE V.D. HOEVERBOS2009-08-232010-10-05DRS. M.A.P.M. KAPPEN035Onvoldoende aansluitingHD A
2745747LIEKE V.D. ELZELINAHOF2009-04-192010-10-12DRS. H. TEN KATE138Onvoldoende aansluitingOndiepe komHD C
2745746LONNEKE V.D. ELZELINAHOF2009-04-192010-10-12DRS. H. TEN KATE126Onvoldoende aansluitingHD B
2755980FILOS V. RUSTICANA2009-06-242010-11-16DRS. ING. A.M. RUTSEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2752929YAZZ VAVONABOX2009-06-052010-10-05DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
2752928YELLOW VAVONABOX2009-06-052010-10-05DRS. N.A. DIJKSHOORN035Onvoldoende aansluitingHD A
2755971DA VINCI V. RUSTICANA2009-06-212010-12-01DRS. ING. A.M. RUTSEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2755974DUTCH DIVA V. RUSTICANA2009-06-212010-12-01DRS. ING. A.M. RUTSEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2755972DIZZY V. RUSTICANA2009-06-212010-12-01DRS. ING. A.M. RUTSEN033Onvoldoende aansluitingHD A
2752927YENA VAVONABOX2009-06-052010-09-28DRS. N.A. DIJKSHOORN035Onvoldoende aansluitingHD A
2755610TINA V.D. HOEVENSEHOF2009-06-282010-10-05DRS. M.A.P.M. KAPPEN140Onvoldoende aansluitingHD B
2755083COCO CHANEL V.D. WESTERMAR2009-06-232010-09-14DRS. C.G. DE LEEUW133Onvoldoende aansluitingHD B
2713538BELLISIMO V.D. WESTERMAR2008-07-152010-09-14DRS. C.G. DE LEEUW140Onvoldoende aansluitingHD B
2761452TWINKEL V. BORANKA2009-08-222010-10-12DRS. G.J. SUURD038Onvoldoende aansluitingHD A
2758949SISTER SLEDGE V. BORANKA2009-07-302010-09-28DRS. E.A.M. WIENTJES126Onvoldoende aansluitingOndiepe komHD C
2747489CARA V. KATRIENTJE2009-05-022010-10-12DRS. R.A.J. SMITS038Onvoldoende aansluitingHD A
2758951SHINE V. BORANKA2009-07-302010-08-24DRS. G.J. SUURD126Slechte aansluitingHD C
2758948CHAKRA V. BORANKA2009-07-302010-08-24DRS. G.J. SUURD215Slechte aansluitingHD C
2753112FLAVIO V.D. LEGEDIJK2009-06-032010-08-24DRS. E.J. HAVIK040Onvoldoende aansluitingHD A
2753116FEMKE V.D. LEGEDIJK2009-06-032010-11-09DRS. M.J. WIERSMA026Onvoldoende aansluitingHD A
2751473NOMIE V.H. BOXKAMP2009-05-282010-08-17MEVR.DRS. L. VAN VEEN023Onvoldoende aansluitingHD A
2755172UNIEK V.'T HERTENRODE2009-06-232010-08-03DRS. M.A.P.M. KAPPEN031Onvoldoende aansluitingHD A
2655099IDS V. ASBOR2007-05-092010-07-27DRS. J.F.G. VERMOND038Onvoldoende aansluitingHD A
2733673EVA DE ZANDKANTSE MOLEN2008-12-292010-08-03DRS. M.G. VAN DER WEELE021Onvoldoende aansluitingHD A
2752511APOLLO2009-05-312010-08-03DRS. N.A. DIJKSHOORN035Onvoldoende aansluitingHD A
2752925YOURI VAVONABOX2009-06-052010-08-03DRS. N.A. DIJKSHOORN040HD A
2799732LUCE DEL COLLE DELL ' INFINITO2009-03-262010-08-24DRS. N.A. DIJKSHOORN028Onvoldoende aansluitingHD A
2785054FYNN VON DEN BEUTEOSTFRIESEN2009-07-022010-08-03MEVR.DRS. L. VAN VEEN033Onvoldoende aansluitingHD A
2746826CHOUFFE V.D. MATENHOF2009-04-212010-07-20DRS. M.S. CUPERUS138Onvoldoende aansluitingOndiepe komHD C
2747987DUNYA2009-05-042010-07-20DRS. J.P.M. KAMP040Onvoldoende aansluitingHD A
2755981FILA V. RUSTICANA2009-06-242010-07-20DRS. N.A. DIJKSHOORN030Onvoldoende aansluitingHD A
2752516ANINKA2009-05-312010-07-20DRS. N. WOLFF118Slechte aansluitingHD C
2751119CADIMA'S BRILJANT2009-05-272010-07-13DRS. E.A.M. WIENTJES026Onvoldoende aansluitingHD A
2628615RASHA2006-10-182010-07-20DRS. E.A.M. WIENTJES025Onvoldoende aansluitingHD A
2668387URBAN OLSEN FROM ELROYS GARDEN2007-08-132010-07-27DRS. J.P.M. KAMP028Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2710784CHANEL V. ARJOLDSHOEVE2008-06-282010-08-03DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
2707966EAZY V. QUANTIDE2008-06-012010-08-03DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2750255ISA V.D. MUNNIKHOF2009-05-182010-07-13DRS. A.TH.E. KOOLEN140Onvoldoende aansluitingHD B
2677579JULES2007-10-182010-07-06DRS. W.A. DE VRIES021Slechte aansluitingHD C
2649273KAUTAKEINO V.D. KJERABOLD2007-03-312010-07-06DRS. W.A. DE VRIES028Onvoldoende aansluitingHD A
2731737BORA V.'T VARSENERHOF2008-12-172010-07-06DRS. W.A. DE VRIES040Onvoldoende aansluitingHD A
2698104CHANTAL MAISONKOEK2008-03-312010-07-06DRS J.T.M. BERTENS026Onvoldoende aansluitingHD A
2737365QUINCY V. BORANKA2009-02-072010-05-04MEVR.DRS. L. VAN VEEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2640713FONZ DE SCHOLVER2007-01-092010-04-20DRS. J.F.G. VERMOND138Onvoldoende aansluitingHD B
2737367QUBY-BLIZZARD V. BORANKA2009-02-072010-04-20DRS. G.J. SUURD040Onvoldoende aansluitingHD A
2687250XEVA V. RUSTICANA2008-01-012010-04-20DRS. H. TEN KATE026Onvoldoende aansluitingHD A
2666323TREBLE V. RUSTICANA2007-07-272010-04-27DRS. E.A.M. WIENTJES040Onvoldoende aansluitingHD A
2711231ISHER DE VRIJSTAD2008-07-012010-04-20DRS. N.A. DIJKSHOORN035Onvoldoende aansluitingHD A
2719021UNIQUE V.'T REGGE-HOME2008-09-052010-04-20DRS. N. WOLFF121Slechte aansluitingHD C
2718022RAYZA OET PLEEGSTE2008-08-292010-03-30DRS. H. TEN KATE035Onvoldoende aansluitingHD A
2664152NAILA BALDERBUSSE2007-07-102010-03-30DRS M. SNIDER133Onvoldoende aansluitingHD B
2737344MELODY V.D. BOXBURCH2009-02-102010-03-23DRS. M.A. VAN ZUYLEN038Onvoldoende aansluitingHD A
2724168FENNA V.D. MUNNIKHOF2008-10-132010-03-16DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
2719065TINA V.'T HERTENRODE2008-09-082010-03-16DRS. J.W.H.M. STRIKKERS040Onvoldoende aansluitingHD A
2708641WOLF DI NOI VINCERE2008-06-112010-04-08DRS. N.A. DIJKSHOORN023Onvoldoende aansluitingHD A
2732742YVETTE DI NOI VINCERE2008-12-302010-03-16DRS. N.A. DIJKSHOORN035Onvoldoende aansluitingHD A
2732741YULIA DI NOI VINCERE2008-12-302010-04-08DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
2733944ENJOY ANASTASIA V. JAKRI BOX2009-01-092010-03-16MEVR.DRS. L. VAN VEEN133Onvoldoende aansluitingHD B
2675225CASCO V. ESPRIT'S ESTANCIA2007-10-102010-03-09DRS. E.A.M. WIENTJES240Onvoldoende aansluitingHD C
2737293EVOLET V. PRINSENBOXERS2009-02-112010-03-02DRS. H. VAN HERPEN026Onvoldoende aansluitingHD A
2722633HAYO V. MARVIBOX2008-10-052010-03-02DRS. N.A. DIJKSHOORN023Onvoldoende aansluitingHD A
2731744BURGOS BALDERBUSSE2008-12-162010-02-23DRS. E.A.M. WIENTJES140Onvoldoende aansluitingHD B
2708935BEAUTY V.D. MACARAY HOEVE2008-06-172010-02-23DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
2732823TARZAN V.D. BLIJE WERELD2008-12-312010-02-02DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2726619HELGA V.D. HOEVENSEHOF2008-11-022010-02-02MEVR.DRS. L. VAN VEEN040HD A
2731748PEQUE BALDERBUSSE2008-12-162010-01-29DRS. E.A.M. WIENTJES135Onvoldoende aansluitingHD B
2718908LADYSMITH BALDERBUSSE2008-09-032010-01-19DRS. E.A.M. WIENTJES040Onvoldoende aansluitingHD A
2719608CHEVY V.D. HOEVENSEHOF2008-09-042010-01-12DRS. M.A.P.M. KAPPEN135Onvoldoende aansluitingHD B
2721850LOTTE V.D. HOEVENSEHOF2008-09-292010-01-12DRS. M.A.P.M. KAPPEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2645758DIEVER BALDERBUSSE2007-03-052010-01-05DRS. H. VRIESELAAR05Slechte aansluitingHD C
2774432UPPON DELLA CADORMARE2008-10-312010-02-09DRS. P. PRINS138Slechte aansluitingHD C
2701762LUNA V. WORDANIS2008-04-252010-01-05DRS. N.A. DIJKSHOORN036Onvoldoende aansluitingHD A
2729187BENNETON2008-11-242010-01-05DRS. N.A. DIJKSHOORN030Onvoldoende aansluitingHD A
2704396HINDI DE SCHOLVER2008-05-052010-01-05DRS. S.J. DE VRIES228Slechte aansluitingHD C
2710496THALITA V. MIRANCHEL2008-06-242010-01-05DRS. A.C.M. VAN DE VEN138Slechte aansluitingHD C
2716756BLUE LADY LUNA OFF THE MUDDY DIT2008-08-182009-12-22DRS. H.J. DE WITH140Onvoldoende aansluitingOndiepe komHD C
2725998CHARISA MAKAWEE2008-10-312009-12-22DRS. N.A. DIJKSHOORN035Onvoldoende aansluitingHD A
2725995CHEVEYO MAKAWEE2008-10-312009-12-22DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
2690943LOMPE2008-02-092009-12-15DRS. H. TEN KATE035Onvoldoende aansluitingHD A
2702081ZEF V.D. HOEVERBOS2008-04-252009-07-21DRS. M.A.P.M. KAPPEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2690950LAIKA FÂN IKKERWÂLD2008-02-092009-07-21DRS. J.K. DE JONG033Onvoldoende aansluitingHD A
2691139KARTOUCHE V. ALKAIOS2008-02-092009-07-07DRS. N. WOLFF013Slechte aansluitingHD C
2693388PARIS V.'T HERTENRODE2008-02-112009-07-14DRS. M.F.P.M. MAAS033Onvoldoende aansluitingHD A
2658236AKIRA FITOU V. PANTEYRIEWOOD2007-06-022009-06-30DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
2741944HORUS DEI CENTURIONI2007-03-222009-07-14DRS. M.S. CUPERUS030Onvoldoende aansluitingHD A
2649276FLÄM V.D. KJERABOLD2007-03-312009-06-23H.B.A. SCHOLTEN126Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2688818HOUWAERT'S DENZEL ROQUE2008-01-022009-06-30DRS B.C.M. V/D NOBELEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2693387PAM V.'T HERTENRODE2008-02-112009-05-26DRS. N.A. DIJKSHOORN036Onvoldoende aansluitingHD A
2693386PRESCO V.'T HERTENRODE2008-02-112009-05-26DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2700975HERCULES THE FIFTH ELEMENT2008-04-182009-05-19MEVR.DRS. L. VAN VEEN036Onvoldoende aansluitingHD A
2700971HALLE BERRY THE FIFTH ELEMENT2008-04-182009-05-19MEVR.DRS. L. VAN VEEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2701366WODAN VAVONABOX2008-04-162009-05-19DRS. N.A. DIJKSHOORN140Onvoldoende aansluitingHD B
2683410DEIK V. QUANTIDE2007-11-302009-06-16DRS. N.A. DIJKSHOORN040HD A
2706095CARMONDENE HANKY PANKY2008-01-262009-05-06DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2624502SAAR THE BUHÈ FARM2006-09-162009-05-06DRS. H.E. VAN MEEUWEN138Onvoldoende aansluitingHD B
2663747PATOUCHE EL FANTAGHIRÒ DI VITARA2007-06-302009-04-28DRS. M.F.P.M. MAAS030Onvoldoende aansluitingHD A
2733328GHIBLI DI CASA DIOCLETIANO2008-03-292009-05-06DRS. M.A.P.M. KAPPEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2733329GORDAN DI CASA DIOCLETIANO2008-03-292009-05-06DRS. M.A.P.M. KAPPEN135Onvoldoende aansluitingHD B
2670334DAANTJE V.D. LEGEDIJK2007-09-022009-04-28DRS. M.J. WIERSMA031Onvoldoende aansluitingHD A
2656080DEXTER V.D. WILTIMANA2007-05-212009-05-06DRS. N.A. DIJKSHOORN040HD A
2683119FEMKE V. ARJOLA'S HOME2007-12-032009-04-15DRS. G.R.P. DE MUINCK038Onvoldoende aansluitingHD A
2694806LIEKE V. BORANKA2008-03-082009-04-15DRS. G.J. SUURD038Onvoldoende aansluitingHD A
2683915ROUSHKA-QUINCY V.'T REGGE-HOME2007-12-092009-04-07DRS. D.P. KARTHAUS030Onvoldoende aansluitingHD A
2688616NENA V.D. HOEVENSEHOF2008-01-122009-03-31DRS. M.A.P.M. KAPPEN135Onvoldoende aansluitingHD B
2665841NINA2007-07-232009-04-07DRS. H. TEN KATE138Onvoldoende aansluitingHD B
2645981IMPULS V. WORDANIS2007-03-042009-03-17DRS. A. DE VRIES113Slechte aansluitingHD C
2654285THÉMONI BRITT2007-05-042009-03-17DRS. J.K. DE JONG040Onvoldoende aansluitingHD A
2683411DIADORA V. QUANTIDE2007-11-302009-03-17DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2667907JUWEEL V. ALKAIOS2007-08-102009-03-03DRS. N.A. DIJKSHOORN028Onvoldoende aansluitingHD A
2726799VIRGINIA VOM SCHLUNERBERG2007-07-122009-03-10DRS. M.A.P.M. KAPPEN028Onvoldoende aansluitingHD A
2683479KASPER V. WORDANIS2007-12-082009-02-17DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
2683480KIKI V. WORDANIS2007-12-082009-02-17DRS. N.A. DIJKSHOORN035HD A
2683478KAS V. WORDANIS2007-12-082009-02-17DRS. N.A. DIJKSHOORN036Onvoldoende aansluitingHD A
2688026FEAR PLAY'S KATHY2007-08-222009-02-03DRS. M.A.P.M. KAPPEN128Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2651834RUS LA FLER BOSS AMIGO2006-09-152009-02-03DRS. J.K. DE JONG125Slechte aansluitingHD C
2666319SAMPLE V. RUSTICANA2007-07-242009-02-03DRS. J.K. DE JONG023Onvoldoende aansluitingHD A
2666322TIPSY V. RUSTICANA2007-07-272009-02-03DRS. J.K. DE JONG028Onvoldoende aansluitingHD A
2681468WHISTLE V. RUSTICANA2007-11-192009-02-03DRS. J.K. DE JONG031Onvoldoende aansluitingHD A
2663661CYNDIE V.D. BOXEMERDYK2007-06-292009-02-17DRS. J.K. DE JONG123Onvoldoende aansluitingOndiepe komHD C
2681465WHATEVER AMIGO V. RUSTICANA2007-11-192009-03-31DRS. J.K. DE JONG030Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2678339SYLVESTER2007-10-282009-02-03DRS. W.M.O. BASTEIJNS138Onvoldoende aansluitingHD B
2678471CADIMA'S ABSOLUT2007-11-012009-02-03DRS. E.A.M. WIENTJES135Onvoldoende aansluitingHD B
2486697AISHA2003-12-212009-01-27DRS. G.C.H. WILLEMSE131Onvoldoende aansluitingHD B
2666318SILLY V. RUSTICANA2007-07-242009-01-27DRS. N.A. DIJKSHOORN030Onvoldoende aansluitingHD A
2567757SABY OF MAGNA CARTA2005-07-122009-01-20MEVR.DRS. A.L. MEIJNINGER38Slechte aansluitingOndiepe komHD D
2675543EYOTA2007-10-152009-01-20DRS. H.J. DE WITH028Onvoldoende aansluitingHD A
2675536TAKODA2007-10-152009-01-20DRS. H.J. DE WITH035Onvoldoende aansluitingHD A
2675225CASCO V. ESPRIT'S ESTANCIA2007-10-102009-01-30DRS. M.S. CUPERUS128Onvoldoende aansluitingOndiepe komHD C
2722092GOMEZ VAN BAKELSGLORIE2007-05-022008-12-09DRS. M.A.P.M. KAPPEN020Onvoldoende aansluitingHD A
2652541ANDRA V.D. MATENHOF2007-04-242008-12-16DRS. H. VAN HERPEN040Onvoldoende aansluitingHD A
2666768AMBER OET HERIKE2007-08-012008-12-09DRS. H. TEN KATE036Onvoldoende aansluitingHD A
2678794KASS V. BORANKA2007-11-052008-12-02DRS. N.A. DIJKSHOORN035Onvoldoende aansluitingHD A
2667460QUINCY DI NOI VINCERE2007-08-092008-12-02DRS. N.A. DIJKSHOORN028Onvoldoende aansluitingHD A
2667462PROTEUS DI NOI VINCERE2007-08-092008-12-09DRS. N.A. DIJKSHOORN033HD A
2669706RUFFIAN DI NOI VINCERE2007-08-262008-12-09DRS. N.A. DIJKSHOORN035Onvoldoende aansluitingHD A
2663341MILA2007-07-022008-12-02DRS. K.R. STROOBOSSCHER133Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2655996AMÉL-SHIELA V.'T VARSENERHOF2007-05-172008-12-02DRS. K.R. STROOBOSSCHER035Onvoldoende aansluitingHD A
2676815JAWEL V. BORANKA2007-10-252008-11-25MEVR.DRS. L. VAN VEEN028Onvoldoende aansluitingHD A
2643951DAISY2007-02-182008-12-02DRS. C.P. SCHAAP038Onvoldoende aansluitingHD A
2659401BARONES IVY V.D. MUNNIKHOF2007-06-032008-11-11DRS. N.A. DIJKSHOORN035Onvoldoende aansluitingHD A
2664484CHARMING MIRTHE V.D. MUNNIKHOF2007-07-112008-11-11DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2666930VILOU V.D. KLOOSTERPOORT2007-08-032008-11-11MEVR.DRS. M.L. SCHMIDT030Onvoldoende aansluitingHD A
2652539ARMANI V.D. MATENHOF2007-04-242008-12-09DRS. N.A. DIJKSHOORN040HD A
2663519ITOU V.H. BOXKAMP2007-07-012008-11-11DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
2666394DOEDIT DE ZANDKANTSE MOLEN2007-07-262008-11-04DRS. M.G. VAN DER WEELE040Onvoldoende aansluitingHD A
2658968CENNA DE ZANDKANTSE MOLEN2007-06-042008-11-04DRS. M.G. VAN DER WEELE140Onvoldoende aansluitingHD B
2726076GINGER DE LA FINCA SAPHO2007-02-272008-12-16MEVR.DRS. L. VAN VEEN038Onvoldoende aansluitingHD A
2668273GRETA VOM HAUS GALACTIC2007-02-212008-11-18DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
2659314NICK DI NOI VINCERE2007-06-052008-11-11DRS. N.A. DIJKSHOORN036Onvoldoende aansluitingHD A
2667465PILAR DI NOI VINCERE2007-08-092008-11-18DRS. N.A. DIJKSHOORN030Onvoldoende aansluitingHD A
2669495URSA V.D. WALTHOORN2007-08-262008-11-04DRS. N.A. DIJKSHOORN036Onvoldoende aansluitingHD A
2669499VERA V.D. WALTHOORN2007-08-272008-11-04DRS. N.A. DIJKSHOORN138Onvoldoende aansluitingHD B
2658390ANNA-KAY FAN 'T SUDEREIN2007-06-012008-10-21DRS. N.A. DIJKSHOORN131Onvoldoende aansluitingHD B
2624468UNIEK V. FRISIA-STATE2006-09-082008-11-04DRS. J.K. DE JONG036Onvoldoende aansluitingHD A
2633316PEPPER2006-11-172008-10-21DRS. K.R. STROOBOSSCHER130Onvoldoende aansluitingHD B
2507488BOBO2004-05-132008-10-14DRS. J.M.J. ENGEL030Onvoldoende aansluitingHD A
2666471URIT V. KATRIENTJE2007-07-312008-10-07DRS. M.A.P.M. KAPPEN126Onvoldoende aansluitingHD B
2653321HOUWAERT'S BHAYKA WALENTYNA2007-04-232008-09-23DRS B.C.M. V/D NOBELEN138Onvoldoende aansluitingHD B
2665503OUKJE V.D. HEIDEZOOM2007-07-202008-09-23DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
2637633JASMIN V. MIRANCHEL2006-12-042008-09-23DRS. A.C.M. VAN DE VEN126Slechte aansluitingHD C
2664191CARMONNOVA V. HOUDRINGE2007-07-102008-09-23DRS. N.A. DIJKSHOORN033Onvoldoende aansluitingHD A
2704036DOG OF THE BAY'S FRANKIE2006-06-102008-09-16DRS. N.A. DIJKSHOORN035Onvoldoende aansluitingHD A
2715069MEXX ROYAL2005-08-172008-10-07DRS. N.A. DIJKSHOORN026Onvoldoende aansluitingHD A
2666977MORITZ V. MIRANCHEL2007-07-302008-09-16DRS. A.C.M. VAN DE VEN023Onvoldoende aansluitingHD A
2659271NEVADA BALDERBUSSE2007-06-052008-09-09DRS. E.A.M. WIENTJES033Onvoldoende aansluitingHD A
2666977MORITZ V. MIRANCHEL2007-07-302010-01-05DRS. A.C.M. VAN DE VEN023Onvoldoende aansluitingHD A
2660503AKKELIEN V. ONS HULLEKE2007-06-122008-10-07DRS B.C.M. V/D NOBELEN033Onvoldoende aansluitingHD A
2664053GENIAAL V. BORANKA2007-07-052008-09-02DRS. G.J. SUURD035Onvoldoende aansluitingHD A
2655182BAILA V.D. MATENHOF2007-05-122008-09-09DRS. C.G. DE LEEUW238Slechte aansluitingHD C
2544935PJORBA FROM MARSHY LAND2005-02-072008-09-02DRS. N.A. DIJKSHOORN136Onvoldoende aansluitingHD B
2615086RAVIAN TYCHO VAVONABOX2006-06-262008-09-02DRS. N.A. DIJKSHOORN036Onvoldoende aansluitingHD A
2659682STIENTJE V.D. KLAPPEHEIDE2007-06-082008-09-09DRS. J.W.H.M. STRIKKERS038Onvoldoende aansluitingHD A
2666979MARA V. MIRANCHEL2007-07-302008-09-02DRS. A.C.M. VAN DE VEN136Onvoldoende aansluitingHD B
2615639TESSA V. DONJA'S HOME2006-06-302008-08-26DRS. N.A. DIJKSHOORN031Onvoldoende aansluitingHD A
2635835TINA TURNER VAVONABOX2006-12-112008-08-20DRS. N.A. DIJKSHOORN028Onvoldoende aansluitingHD A
2635834THEMBA VAVONABOX2006-12-112008-08-20DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2635470CHELSEY V.D. MARLIAANDERHOF2006-12-062008-09-02DRS. J.P.M. KAMP133Onvoldoende aansluitingHD B
2660043IMAGO V. ALKAIOS2007-06-152008-08-13DRS. N.A. DIJKSHOORN033HD A
2649127HANNELORE V. ALKAIOS2007-03-252008-08-13DRS. N.A. DIJKSHOORN031Onvoldoende aansluitingHD A
2659411LAND OF FREEDOM'S VENIVIDIVICI2007-06-022008-08-13DRS. A.M. LUB036Onvoldoende aansluitingHD A
2659273UTAH BALDERBUSSE2007-06-052008-09-09DRS. E.A.M. WIENTJES131Slechte aansluitingHD C
2659274VIRGINIA BALDERBUSSE2007-06-052008-08-05DRS. E.A.M. WIENTJES040Onvoldoende aansluitingHD A
2664151SPELLE BALDERBUSSE2007-07-102008-08-05DRS. E.A.M. WIENTJES031Onvoldoende aansluitingHD A
2659272GEORGIA BALDERBUSSE2007-06-052008-08-05DRS. E.A.M. WIENTJES038HD A
2664146BERLIN BALDERBUSSE2007-07-102008-08-05DRS. E.A.M. WIENTJES040HD A
2663127BEAU V.D. HOEVENSEHOF2007-06-302008-07-29DRS. M.A.P.M. KAPPEN033Onvoldoende aansluitingHD A
2663115CHARME JADIS V.D. HOEVENSEHOF2007-07-012008-07-22DRS. M.A.P.M. KAPPEN030Onvoldoende aansluitingHD A
2649972HUMMER V.D. HOEVENSEHOF2007-04-042008-07-29DRS. M.A.P.M. KAPPEN133Onvoldoende aansluitingHD B
2658791STAR V.D. HOEVENSEHOF2007-06-012008-07-29DRS. M.A.P.M. KAPPEN133Onvoldoende aansluitingHD B
2642982ENKAS VAN SAPHO'S HOEVE2005-11-222008-07-22DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2655153NIJNTJE V.D. BLIJE WERELD2007-05-082008-07-22DRS. N.A. DIJKSHOORN320Slechte aansluitingOndiepe komHD D
2661854AMY2007-06-192008-07-22DRS. N.A. DIJKSHOORN035Onvoldoende aansluitingHD A
2658426ELEMENTA V. BORANKA2007-05-312008-07-22MEVR.DRS. L. VAN VEEN038Onvoldoende aansluitingHD A
2658423EMERSON V. BORANKA2007-05-312008-07-22MEVR.DRS. L. VAN VEEN033Slechte aansluitingHD C
2652546ALANNAH V.D. MATENHOF2007-04-242008-07-15DRS. N.A. DIJKSHOORN133Onvoldoende aansluitingHD B
2615674THÉMONI ANNE-ROBY2006-06-292008-07-22DRS. M.A.P.M. KAPPEN125Onvoldoende aansluitingHD B
2650382BORAYA BALLOO V. DER ZANDWOERT2007-04-032008-07-29DRS. N.A. DIJKSHOORN025Onvoldoende aansluitingOndiepe komHD C
2647707AMI PICOBELLO FROM YANKEE'S FARM2007-03-162008-07-15DRS. N.A. DIJKSHOORN233Onvoldoende aansluitingHD C
2641355AINSLEY V.D. WESTERMAR2007-01-232008-07-01DRS. M.S. CUPERUS035Onvoldoende aansluitingHD A
2649703MINDY V.'T REGGE-HOME2007-03-242008-07-15DRS. H.J. STOELHORST123Slechte aansluitingHD C
2620832MAX2006-08-142008-07-01DRS. K.R. STROOBOSSCHER130Onvoldoende aansluitingHD B
2651425PRIMA V. RUSTICANA2007-04-082008-06-24DRS. J.K. DE JONG033Onvoldoende aansluitingHD A
2653316HEBBES DE VRIJSTAD2007-04-252008-06-17DRS. J.H.M. PEETERS023Slechte aansluitingHD C
2652214ISABELLA V. NUMADO2007-04-222008-06-09DRS. N.A. DIJKSHOORN040HD A
2653974LORENA V. NUMADO2007-04-272008-06-09DRS. N.A. DIJKSHOORN035Onvoldoende aansluitingHD A
2643197BANASHARI'S DJEWEL2007-02-142008-06-09DRS. J.P.M. KAMP036Onvoldoende aansluitingHD A
2634843JACK V. MIRANCHEL2006-12-042008-05-20DRS. M.M. VAN ALPHEN233Slechte aansluitingHD C
2643181NAOMI V.D. HEIDEZOOM2007-02-102008-09-02MEVR.DRS. M.L. SCHMIDT018Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2648642WINGS V.D. HOEVERBOS2007-03-212008-04-29DRS. M.A.P.M. KAPPEN031Onvoldoende aansluitingHD A
2649744XITTA V.D. HOEVERBOS2007-03-292008-04-29DRS. M.A.P.M. KAPPEN038Onvoldoende aansluitingHD A
2670147AMICA OFF BABYLON2007-03-272008-05-14DRS. N.A. DIJKSHOORN023Slechte aansluitingHD C
2645757RHEE BALDERBUSSE2007-03-052008-04-29DRS. E.A.M. WIENTJES033Onvoldoende aansluitingHD A
2648623ANNABEL AIMEY V.D. BOXEMERDYK2007-03-082008-06-03DRS. J.K. DE JONG035Onvoldoende aansluitingHD A
2645754EES BALDERBUSSE2007-03-052008-04-22DRS. E.A.M. WIENTJES126Onvoldoende aansluitingHD B
2568485AIKA V. LEWENBORG2005-07-142008-04-15DRS. P. PRINS136Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2637524MISTY BONITA OFF THE MUDDY DITCH2006-12-212008-04-08DRS. H.J. DE WITH030Onvoldoende aansluitingHD A
2602694ESKO KAYO V.D. BOXBURCH2006-04-012008-04-15DRS. N.A. DIJKSHOORN031Onvoldoende aansluitingHD A
2687255PERLEI VOM IGNESHOF2007-01-032008-04-02DRS. E.A.M. WIENTJES035Onvoldoende aansluitingHD A
2622759FARAH-DIBAH V. ONS HULLEKE2006-08-292008-04-08DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingOndiepe komHD C
2604665ZOË V. QUANTIDE2006-04-112008-04-02DRS. N.A. DIJKSHOORN030Onvoldoende aansluitingHD A
2634056AYITA ANOUSCHKA MAKAWEE2006-11-272008-03-26DRS. N.A. DIJKSHOORN135Onvoldoende aansluitingHD B
2641357AIDEEN V.D. WESTERMAR2007-01-232008-06-24DRS. M.S. CUPERUS030Onvoldoende aansluitingHD A
2615438AMY2006-06-292008-04-08DRS. E.A.M. WIENTJES033Onvoldoende aansluitingHD A
2592872BOWMORE FROM ARROW'S PLACE2006-01-182008-03-18DRS. P. PRINS133Slechte aansluitingHD C
2608444LIEKE V. JOMALIENS HOF2006-05-102008-03-11DRS. N.A. DIJKSHOORN036Onvoldoende aansluitingHD A
2634241XEENA V. BESSELS HOME2006-11-282008-03-11DRS. J.M.L.P. VAN WINDEN036Onvoldoende aansluitingHD A
2626938AÏDA V.D. YTJESHOEVE2006-10-032008-02-26DRS. M.S. CUPERUS233Onvoldoende aansluitingHD C
2623569FEARLESS V.D. BOXBURCH2006-09-052008-02-26DRS B.C.M. V/D NOBELEN123Slechte aansluitingHD C
2537309SHIFRA V.D. MUNNIKHOF2004-12-102008-02-26DRS. N.A. DIJKSHOORN030Onvoldoende aansluitingHD A
2630965RUS LA FLER ANASTASIE2006-05-222008-03-04DRS. N.A. DIJKSHOORN123Slechte aansluitingOndiepe komHD C
2610150JERICHO DI NOI VINCERE2006-05-242008-03-04DRS. N.A. DIJKSHOORN040Onvoldoende aansluitingHD A
2637914MYTHE DI NOI VINCERE2006-12-282008-03-04DRS. N.A. DIJKSHOORN038Onvoldoende aansluitingHD A
2694722DAMIANO DEL COLLE DELL' INFINITO2006-10-192008-04-29DRS. M.A.P.M. KAPPEN138Onvoldoende aansluitingHD B
2694721DAFNE DEL COLLE DELL' INFINITO2006-10-192008-04-29DRS. M.A.P.M. KAPPEN031Onvoldoende aansluitingHD A
2514082XOLO AMIGO V. RUSTICANA2004-06-192009-03-17DRS. J.K. DE JONG138Onvoldoende aansluitingHD B