NBC-lezing nieuwe FCI IGP Reglement
kijk hier voor informatie
U komt toch ook naar de Kampioenschapsclubmatch 2018
kijk hier voor informatie
U wilt graag trainen met uw Boxer
kijk hier voor een kringgroep bij u in de buurt

Inloggegevens zijn terug te vinden in "Onze Boxers" bij de bestuursmededelingen.(No. 1-2017, blz. 6)