NBC-lezing nieuwe FCI IGP Reglement
hier vindt u de sheets van de presentatie
U wilt graag trainen met uw Boxer
kijk hier voor een kringgroep bij u in de buurt

NIEUWSFLITS LEZING MATHIAS WOLF

Enige tijd geleden hebben wij de aankondiging gedaan van een lezing door Mathias Wolf.
Helaas moeten wij u nu mededelen dat deze lezing geen doorgang zal vinden.
Ondanks het feit dat wij de lezing meermalen, zowel binnen als buiten onze vereniging, onder de aandacht hebben gebracht en de inschrijftijd zelfs tweemaal hebben verlengd, is er weinig respons op gekomen.
Wij hadden al gesteld dat de lezing slechts doorgang kon vinden bij een minimum van 30 deelnemers, maar dit aantal is helaas bij lange na niet gehaald.
Het mag duidelijk zijn dat de organisatie van een dergelijke lezing, hoge kosten met zich brengt.
Kosten die de NBC niet volledig voor haar rekening kan nemen. Dit zou nl betekenen dat wij de contributiegelden van ALLE leden aanwenden voor een evenement waar slechts een handvol leden en een aantal NIETleden belangstelling voor hebben.
Bovendien konden de kosten ook niet meer in de Begroting 2019 opgenomen worden, omdat die al in de ALV 2018 was vastgesteld.
Het is spijtig, maar wij hebben geen andere mogelijkheid dan de lezing te laten vervallen.
Wij rekenen op uw begrip voor de situatie