NBC-lezing nieuwe FCI IGP Reglement
hier vindt u de sheets van de presentatie
U wilt graag trainen met uw Boxer
kijk hier voor een kringgroep bij u in de buurt

IJsselshow werkt mee aan huisvesting vluchtelingen

Dinsdag 23 september, in de loop van de dag werden we benaderd door het management van de IJsselhallen of wij mee wilden werken aan de opvang van een grote groep vluchtelingen uit met name Syrië.

Zoals bekend hadden wij alle zalen van het IJsselhallencomplex gehuurd voor de IJsselshow, de Hanzeshow, de HanzeHondenHappening en het Hanzetheater. De buitenste hal, de Diezehal, wilden ze op verzoek van de COA, graag inzetten om ruim 400 vluchtelingen te huisvesten.

Dat betekende voor ons veel rekenwerk. De inschrijvingen liepen in volle vaart, zoals altijd op de laatste dagen voor de sluitingstermijn. Voor de HanzeHondenHappening hadden we net ‘s ochtends alle programma’s afgerond, de plattegrond was getekend en opgestuurd naar de drukker.

Na overleg met de Gemeente Zwolle en Hoofdsponsor ProPlan Purina heeft het Bestuur van de SOHZ s middags om 4 uur toegestemd om mee te werken. We begrepen de consequenties voor onze organisatie , compleet andere indeling van de Hallen, andere materialen die we nodig hebben, uitstel van drukken etc.

Veel extra werk, maar de maatschappelijke impact van de vraag had voorrang en gaf de doorslag.

Vanochtend, woensdag 24 september om 11.48 kwam het telefoontje dat alles doorging, dat de Gemeente ook toestemming gaf.

Vanmiddag hebben we overleg gehad met de belangrijkste leveranciers en standhouders over de consequenties en vanavond heeft het Bestuur alle maatregelen genomen en in gang gezet om er weer twee mooie hondenshows van te maken.

U zult niet merken dat we één hal minder hebben, de ringen blijven mooi groot, er komt een nieuwe Erering en we plaatsen honderden benches. Het Hanzetheater en de HanzeHondenHappening krijgen andere ruimtes maar houden hetzelfde programma en ook die kleuren we in zoals u van ons mag verwachten.

Het wordt kort dag, er moet veel extra’s gedaan worden maar het is zoals burgemeester Henk Jan Meier vanavond zei; "We begrijpen de urgentie en voelen ons betrokken bij de problematiek."

Daarom werken wij ook graag mee in deze oplossing.

Het Bestuur van de Stichting Organisatie Hondententoonstelling Zwolle.

 

Uitvoeringsregels Locatiecontroles

Geachte leden,

Vanaf 1 januari 2013 wordt er met veel succes door de buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer bij het chippen van een nest of een andere dienst, steekproefsgewijs, een locatiecontrole uitgevoerd. Ten behoeve van deze locatiecontroles bestaan er Uitvoeringsregels Locatiecontroles (hierna Uitvoeringsregels). Echter, vanwege nieuwe regelgeving voldoen de Uitvoeringsregels niet meer aan de geldende eisen en om deze reden zijn er nieuwe Uitvoeringsregels opgesteld.

 De Wet dieren vervangt de regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen die voorheen onder meer waren opgenomen in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD). Het Besluit houders van dieren is één van de besluiten dat strekt ter uitvoering van de Wet dieren. In eerste instantie zou het Besluit Gezelschapsdieren het Honden en Kattenbesluit 1999 vervangen. In plaats daarvan is er in het Besluit houders van dieren in Hoofdstuk 3 een § 2 opgenomen waarin de regels zijn opgenomen over bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren. Hiernaast is de ministeriële regeling bij het Besluit houders van dieren in werking getreden. Deze regeling betreft onder andere een uitwerking van de regels omtrent vaccinatie van honden.

 Op grond van deze nieuwe regelgeving zijn nieuwe Uitvoeringsregels opgesteld, welke op steun van het bestuur van de Raad van Beheer kunnen rekenen. Deze Uitvoeringsregels zijn in een voorstadium aan de zogenaamde klankboordgroep gestuurd met het verzoek om hier met een kritische blik naar te kijken. Deze reden hiervoor is dat deze groep in 2012  bezwaar heeft aangetekend tegen de toenmalige Uitvoeringsregels.

 Het belangrijkste verschil ten opzichte van de oude Uitvoeringsregels is dat in de nieuwe Uitvoeringsregels een duidelijke scheiding is aangebracht tussen de regels die gelden voor alle fokkers en de regels die specifiek gelden voor bedrijfsmatige fokkers.

 Hierbij sturen wij u ter informatie de digitale versie van de nieuwe Uitvoeringsregels. Mocht u prijs stellen op een papieren versie dan kunt u dit tot 30 september a.s. aanvragen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Ook uw eventuele op- of aanmerkingen op de  nieuwe Uitvoeringsregels kunt u naar voornoemd e-mailadres  sturen. Wij ontvangen deze graag vóór 15 oktober a.s.

 Wij kunnen ons voorstellen dat u behoefte heeft aan mondelinge toelichting op de nieuwe Uitvoeringsregels of dat u in de gelegenheid wil worden gesteld om vragen te kunnen stellen. Afhankelijk van de hiervoor getoonde belangstelling kunnen wij hiervoor dan een informatiebijeenkomst organiseren. Wij horen graag voor 15 oktober a.s. van u of u hier behoefte aan heeft.

 Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 Met vriendelijke groet,

 mw mr. C.M. van Roon

Juridische Zaken
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

 


Uitvoeringsregels ten behoeve van Locatiecontroles

Editie augustus 2014 van "Raadar", de nieuwsbrief van de Raad van Beheer

met dit keer:

 • INSCHRIJVING RAAD VAN BEHEER FOKKERSTOUR 2014 OPEN: TWEE SESSIES BEKEND – FOKKERS BEPALEN DERDE SESSIE
 • PROMOTIE RASHOND OP 50 PLUS BEURS – MELD U AAN!
 • KYNOLOGISCH REGLEMENT (KR) PER 1 AUGUSTUS 2014
 • AANGESLOTEN BIJ DE RAAD VAN BEHEER - EN NU?
 • BESLUITEN 36STE ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN BEHEER - 28 JUNI 2014
 • EUROPEAN OPEN AGILITY JUNIORS 11, 12 EN 13 JULI 2014 IN MILAAN, ITALIË
 • IJSSELSHOW, HANZESHOW EN HANZETHEATER
 • ONLINE INSCHRIJVING VOOR DE WINNER 2014 GEOPEND
 • INSCHRIJVEN VOOR TENTOONSTELLINGEN
 • RAAD VAN BEHEER FACEBOOK – ‘RAAD HET RAS’
 • TERUGBLIK 2013 IN ONZE HOND SEPTEMBER 2014
 • GOEDGEKEURDE VERENIGINGSFOKREGLEMENTEN (VFR)
 • NIEUW AANGESLOTEN VERENIGINGEN BIJ DE RAAD VAN BEHEER
 • VOOR DE AGENDA

Raadar augustus 2014

Editie juli 2014 van "Raadar", de nieuwsbrief van de Raad van Beheer

met dit keer:

 • BENELUX WINNER SHOWS IN BELGIË EN LUXEMBURG
 • DE HONDENWERELD IN KROATIË
 • AFDELING JURIDISCHE ZAKEN IN ONZE HOND VAN AUGUSTUS 2014
 • EUKANUBA WORLD CHALLENGE VERHUIST VAN ORLANDO USA NAAR AMSTERDAM!
 • EEN GEDEELDE EERSTE PLAATS: IERSE SET TERS EN FLATCOATED RETRIEVERS
 • INSCHRIJVEN VOOR TENTOONSTELLINGEN
 • GOEDGEKEURDE VERENIGINGSFOKREGLEMENTEN (VFR)
 • IMPRESSIE VAN DE 36-STE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE RAAD VAN BEHEER
 • NIEUW AANGESLOTEN VERENIGINGEN BIJ DE RAAD VAN BEHEER
 • INTERIM COMMISSIE KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR (CKI) GEÏNSTALLEERD
 • JACHTHONDEN SHOW
 • RAAD VAN BEHEER FACEBOOK – ‘RAAD HET RAS’
 • NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP WINDHONDENRENNEN 350 METER
 • NIEUWE BESTUURSLEDEN VOOR DE RAAD VAN BEHEER
 • RAADAR SPECIAL – VFR EN NORMENMATRIX
 • RECTIFICATIE FINSE RASSEN
 • SYMPOSIUM GENETICA VOOR DE FOKKERIJ
 • VERPLICHTE VACCINATIE HONDSDOLHEID BIJ IMPORT PUPPIES
 • STAMBOMEN EN ‘VOORLOPIG NIET VRIJ’ VAN PRA
 • RAAD VAN BEHEER FOKKERSTOUR 2014: TWEE SESSIES BEKEND – FOKKERS BEPALEN DERDE SESSIE
 • WIES BAKKER-BROODWINNER OVERLEDEN
 • WORLD DOG SHOW 2014: MEER DAN 21.000 HONDEN ZIJN INGESCHREVEN
 • BESLUIT AV 28 JUNI FOKKEN MET NIET ERKENDE KLEUREN
 • FOKVOORWAARDEN ENGELSE BULLDOG ENTHOUSIAST ONTVANGEN IN HET BUITENLAND
 • RAAD VAN BEHEER ACTIEF OP 50 PLUS BEURS
 • VOOR DE AGENDA

Raadar juli 2014

Speciale Editie juli 2014 van "Raadar", de nieuwsbrief van de Raad van Beheer

met dit keer:

 • VERENIGINGSFOKREGLEMENT & NORMENMATRIX

Speciale Editie Raadar juli 2014